Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc thực hiện lịch họp giao ban năm 2015, Phòng Tổng hợp Hành chính thông báo cụ thể lịch họp giao ban năm học 2015 cụ thể như sau: 

 

Thời gian

Giao ban tháng chính quyền

Giao ban tháng về ISO

Ghi chú

Tháng 1

Thứ 2, ngày 05/01/2015

Thứ 2, ngày 19/01/2015

 

Tháng 2

Thứ 2, ngày 02/02/2015

Thứ 2, ngày 09/02/2015

Đẩy lên trước 01 tuần do lịch nghỉ tết

Tháng 3

Thứ 2, ngày 02/03/2015

Thứ 2, ngày 16/03/2015

 

Tháng 4

Thứ 2, ngày 06/04/2015

Thứ 2, ngày 20/04/2015

 

Tháng 5

Thứ 2, ngày 04/05/2015

Thứ 2, ngày 18/05/2015

 

Tháng 6

Thứ 2, ngày 01/6/2015

Thứ 2, ngày 15/06/2015

 

Tháng 7

Thứ 2, ngày 06/07/2015

Thứ 2, ngày 20/07/2015

 

Tháng 8

Thứ 2, ngày 03/8/2015

Thứ 2, ngày 17/08/2015

 

Tháng 9

Thứ 3, ngày 07/09/2015

Thứ 2, ngày 21/09/2015

 

Tháng 10

Thứ 2, ngày 05/10/2015

Thứ 2, ngày 19/10/2015

 

Tháng 11

Thứ 2, ngày 02/11/2015

Thứ 2, ngày 16/11/2015

 

Tháng 12

Thứ 2, ngày 07/12/2015

Thứ 2, ngày 21/12/2015

 

Lưu ý: 

- Lịch họp trên chính thức được thực hiện từ tháng 01 năm 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về lịch họp giao ban, Phòng Tổng hợp - Hành chính sẽ  thông báo trong cuộc họp giao ban liền kề trước để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

- Trước mỗi kỳ họp giao ban chính quyền, các đơn vị lập báo cáo tháng (theo mẫu đã quy định) gửi về Phòng TH - HC (qua địa chỉ Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để tổng hợp thành báo cáo chung, chuyển đến lãnh đạo trường và lãnh đạo các đơn vị qua địa chỉ Email của các đơn vị.

- Trước mỗi kỳ họp giao ban tháng về ISO, các đơn vị lập báo cáo kết quả vận hành, các báo cáo khác và kết quả thăm dò ý kiến của khách hàng theo TTQT gửi về Thư ký Ban ISO (Đ/C Nguyễn Hữu Chí) để tổng hợp tình hình báo cáo chung

Nhằm giúp các đơn vị tiện theo dõi lịch họp Giao ban chính quyền tháng, Giao ban ISO, Phòng Tổng hợp Hành chính đã gửi Thông báo số 401/TB-CĐSL ngày 24/12/2013 đến các đơn vị đồng thời cũng công khai trên trang thông tin điện tử của phòng để các đơn vị tiện theo dõi và liên hệ công tác

401-giao ban nam 2014-1

Thành phần dự họp:

1. Giao ban chính quyền: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn

2. Giao ban ISO: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Công đoàn, Cán bộ Kiểm soát ISO các đơn vị, Thư ký ISO Nhà trường

Tập tin đính kèm:
Download this file (kh12013.doc)kh01201319 Kb

Minh_hoa_hopCăn cứ nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2012 - 2013 và năm 2013.

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định chế độ họp trong trường Cao đẳng Sơn La.

Nhà trường thông báo lịch họp giao ban  và một số điểm cần lưu ý trước các cuộc họp giao ban tháng trong năm 2013 như sau:

- Lịch họp trên chính thức được thực hiện từ tháng 01 năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về lịch họp giao ban, Phòng Tổng hợp - Hành chính sẽ thông báo trong cuộc họp giao ban liền kề trước để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

- Trước mỗi kỳ họp giao ban chính quyền, các đơn vị lập báo cáo tháng (theo mẫu đã quy định) gửi về Phòng TH - HC (qua địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để tổng hợp thành báo cáo chung, chuyển đến lãnh đạo trường và lãnh đạo các đơn vị tại cuộc họp giao ban.

- Trước mỗi kỳ họp giao ban tháng về ISO, các đơn vị lập báo cáo kết quả vận hành, các báo cáo khác và kết quả thăm dò ý kiến của khách hàng theo TTQT gửi về Thư ký Ban ISO để tổng hợp tình hình báo cáo chung.

Đọc thêm...

Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2011-2012 của Trường Cao đẳng Sơn La

Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp giao ban ngày 12/12/2011 về việc tổ chứ họp giao ban tháng thường kỳ và giao ban tháng về ISO năm 2012.

Nhà trường thông báo lịch họp giao ban tháng trong năm 2012 như sau: 

Thời gian

Giao ban tháng

chính quyền

Giao ban

tháng về ISO

Ghi chú

Tháng 01

Thứ 2, ngày 02/1/2012

Thứ 3, ngày 17/1/2012

Tháng 02

Thứ 2, ngày 30/1/2012

Thứ 2, ngày 13/2/2012

Tháng 03

Thứ 2, ngày 05/3/2012

Thứ 2, ngày 19/3/2012

Tháng 04

Thứ 2, ngày 02/4/2012

Thứ 2, ngày 16/4/2012

Tháng 05

Thứ 4, ngày 02/5/2012

Thứ 2, ngày 14/5/2012

Tháng 06

Thứ 2, ngày 04/6/2012

Thứ 2, ngày 18/6/2012

Tháng 07

Thứ 2, ngày 02/7/2012

Thứ 2, ngày 23/7/2012

Tháng 08

Thứ 2, ngày 30/7/2012

Thứ 2, ngày 13/8/2012

Tháng 09

Thứ 3, ngày 4/9/2012

Thứ 2, ngày 17/9/2012

Tháng 10

Thứ 2, ngày 1/10/2012

Thứ 2, ngày 15/10/2012

Tháng 11

Thứ 2, ngày5/11/2012

Thứ 2, ngày19/11/2012

Tháng 12

Thứ 2, ngày 3/12/2012

Thứ 2, ngày 17/12/2012

Thời gian

Giao ban tháng

chính quyền

Giao ban

tháng về ISO

Ghi chú

Tháng 03

Thứ 2, ngày 28/02/2011

Thứ 2, ngày 14/03/2011

Tháng 04

Thứ 2, ngày 04/04/2011

Thứ 2, ngày 18/04/2011

Tháng 05

Thứ 2, ngày 02/05/2011

Thứ 2, ngày 16/05/2011

Tháng 06

Thứ 2, ngày 30/05/2011

Thứ 2, ngày 13/06/2011

Tháng 07

Thứ 2, ngày 04/07/2011

Thứ 2, ngày 18/07/2011

Tháng 08

Thứ 2, ngày 01/08/2011

Thứ 2, ngày 15/08/2011

Tháng 09

Thứ 2, ngày 29/08/2011

Thứ 2, ngày 12/09/2011

Tháng 10

Thứ 2, ngày 03/10/2011

Thứ 2, ngày 17/10/2011

Tháng 11

Thứ 2, ngày 31/10/2011

Thứ 2, ngày 14/11/2011

Tháng 12

Thứ 2, ngày 28/11/2011

Thứ 2, ngày 12/12/2011

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter