Lọc tiêu đề 
1 Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
2 Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên
3 Thông tư số 13/2012/TT-BGD ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học
4 Thông tư số 12/2012/TT-BGD hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục
5 Thông tư ban hành chương trình giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
6 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
7 Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT về sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng VLVH
8 Thông tư số 139/2010/TT-BTC
9 Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
10 Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng
11 Hướng dẫn về việc trang bị xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, TBVP theo NĐ 11/2011
12 Thông tư 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter