Theo tin phóng viên phòng THHC nhận được từ Ban Thư ký ISO của nhà trường, hiện đã có kết quả đợt bồi dưỡng lớp Chuyên gia đánh giá nội bộ và cấp chứng chỉ IA.  Chúng tôi xin thông báo kết quả tới các học viên như sau: 

Tổng số đối tượng tham gia học tập: 69

Tổng số người đạt: 62 (chiếm tỷ lệ 90%), trong đó số người đạt trên 90 điểm gồm  08 học viên (chiếm tỷ lệ 10,5%) cụ thể: 

1. Nguyễn Đăng Dưỡng - Phòng THHC (95 điểm)

2. Nguyễn Thị Châu Băng - Khoa Ngoại ngữ (93 điểm)

3. Hoàng Cao Minh - Khoa KTCN (93 điểm)

4. Bùi Thị Hằng - TT Ngoại ngữ (92 điểm)

5. Lèo Thị Hạnh - Khoa Nội vụ (91 điểm)

6. Nguyễn Thị Thuý Tươi - Khoa KTCN (91 điểm)

7. Lê Lợi - Khoa KTCN (91 điểm).

8. Lê Thị Vân Anh - Khoa Kinh tế (90 điểm)

Số người không đạt: 07 (chiếm tỷ lệ 10%)

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter