Tập tin đính kèm:
Download this file (TT25-2012.zip)TT25-2012.zip61 Kb

Ngày 29/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp bao gồm 3 chương với 24 điều quy định chi tiết về đối tượng, nhiệm vụ, hồ sơ, các cấp thi, điều kiện tiêu chuẩn dự thi, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm của hội thi giáo viên dạy giỏi. Theo đó hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp được chia làm 3 cấp: Cấp nhà trường (tổ chức 1 năm/lần) do nhà trường quyết định; Cấp tỉnh (2 năm/lần) do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định; Cấp quốc gia (3 năm/lần) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Chi tiết xin xem file đính kèm

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter