Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Trưởng phòng: ThS Nguyễn Quang Sáng;
Phó trưởng phòng: ThS Hà Thị Liên Khoa;
Phó trưởng phòng: ThS Hoàng Văn Quang.


CHUYÊN VIÊN:
1. Nguyễn Anh Sơn - CV1: Tuyển dụng ; Ký kết và thanh lý hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, Hợp đồng thỉnh giảng, Hợp đồng giao khoán, Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn; Tiếp nhận; Luân chuyển CBVC; Xử lý kỷ luật ; CBKS ISO.

2. Lê Thị Mai Anh - CV2: Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ của CBVC; Tổng hợp thông tin CBVC trong nhà trường; Quản lý định mức giờ lao động; Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị của phòng: Kê khai minh bạch tài sản; Thẩm định một số văn bản; Phối hợp thực hiện công tác đánh giá CBVC; Tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với CBVC.

3. Phạm Thị Hằng - CV3: Thực hiện công tác đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức: Chế độ nâng lương, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi nhà giáo; các chế độ lễ tết, nghỉ phép, nghỉ hưu …; Thay đổi chức danh nghề nghiệp của CBVC; Tiếp nhận, theo dõi công văn đến, công văn đi; công tác hành chính, nội vụ của phòng; Tập sự; Phối hợp thực hiện công tác đánh giá CBVC hàng năm; Phối hợp quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ của CBVC trong trường; Chăm sóc y tế trường học cho CBVC.

4. Phạm Văn Bình - CV4: Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; Kiện toàn tổ chức bộ máy: Điều động; bổ nhiệm; điều động, bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; lấy tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; quy hoạch cán bộ…; Triển khai đề án tinh giản biên chế; Xây dựng đề án vị trí việc làm; Công tác đảng, đoàn thể theo sự phân công của nhà trường;

 


free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter