Thông báo
   Hiển thị # 
1 Thông báo kê khai tài sản thu nhập năm 2016
2 Thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức đại hội Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
3 THÔNG BÁO: Về việc thống kê lớp, học phần thực hiện năm học 2015-2016
4 THÔNG BÁO: về việc thống kê công việc của cá nhân năm học 2015-2016
5 Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ làm việc của giảng viên theo QĐ 297
6 Thông báo về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của nhà trường
7 Xin ý kiến góp ý Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La
8 Thông báo tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của CBVC
9 Biểu mẫu cung cấp số liệu theo Công văn 2850
10 Thông báo kê khai lý lịch khoa học của giảng viên
11 Biểu mẫu Quy hoạch cán bộ
12 Thông báo làm lại thẻ CBVC toàn trường
13 Góp ý dự thảo Quy định chế độ làm việc của cán bộ Đoàn, Hội
14 Danh sách đơn vị, cá nhân phải hoàn thiện thủ tục thanh toán giờ lao động vượt định mức
15 Kết quả thừa giờ năm học 2012 - 2013
16 Thông báo Tổng hợp thừa giờ năm học 2012 - 2013
17 Kế hoạch và mẫu phiếu đánh giá CBVC năm 2013
18 Thông báo yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng viên chức tại đơn vị
19 Ra mắt chuyên mục hỏi - đáp
20 Kế hoạch quy hoạch cán bộ
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter