THÔNG BÁO: Về việc thống kê lớp, học phần thực hiện năm học 2015-2016

Thực hiện kết luận phiên làm việc giữa Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và Trường cao đẳng Sơn La ngày 4/9/2015 về việc xây dựng Đề án xác định VTVL năm học 2015 - 2016 trong Trường Cao đẳng Sơn La

Nhà trường yêu cầu các khoa/bộ môn trực thuộc nhà trường thực hiện thống kê lớp, học phần thực hiện của từng lớp khoa/bộ môn đang quản lý năm học 2015 - 2016:

- Đối với các lớp thuộc hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề kê theo mẫu 01.

- Đối với các lớp còn lại: bồi dưỡng CBQL, bồi dưỡng tiếng… kê theo mẫu 02

Biểu mẫu và hướng dẫn thống kê được gửi kèm thông báo này và đăng trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị điền số liệu theo đúng quy ước trong hướng dẫn thống kê.

Bản cứng biểu thống kê có chữ ký xác nhận của trưởng khoa/bộ môn gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình). Bản mềm làm trên file excel gửi vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn: trước 17h ngày 10/9/2015.

Tập tin đính kèm:
Download this file (RS9.15.rar)RS9.15.rar
 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter