Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo tháng 3, 4, 5, 6

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định nâng phần trăm phụ cấp TNNG tháng 3/2015, 4/2015, 5/2015 và 6/2015 cho giảng viên của nhà trường;

Chi tiết xin mời các đơn vị, cá nhân xem ở tệp đính kèm.

 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter