Thông báo về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của nhà trường

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt ngày 15/06/2015 về việc thực hiện các Quyết định quản lý, đồng thời nhằm tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các quyết định của Nhà trường, trên cơ sở đó Nhà trường có cơ sở xem xét, đánh giá, điều chỉnh kịp thời những nội dung chưa hợp lý trong việc ra quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý. Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau

(Xem chi tiết tệp đính kèm)

 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter