Thông báo lấy ý kiến góp ý Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Sơn La,

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến CBVC Trường Cao đẳng Sơn La đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi):

1. Nội dung lấy ý kiến: Theo Phụ lục 2 - Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La (Kèm theo thông báo này).

2. Đối tượng: CBVC trong toàn trường.

3. Hình thức:

- Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Báo  Nhân dân (số 21655 ngày 05/01/2015), Trang thông tin điện tử Quốc hội (www.demo.quochoi.vn), Chính phủ (www.chinhphu.vn), Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn), UBND tỉnh Sơn La (www.sonla.gov.vn), Báo Sơn La và trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

- Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường có trách nhiệm triển khai nội dung Thông báo đến CBVC trong đơn vị. CBVC góp ý đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trực tiếp bằng văn bản, Lãnh đạo các đơn vị tập hợp góp ý của CBVC trong đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình - Chuyên viên Phòng TCCB) trước ngày 02/4/2015 để tổng hợp Báo cáo Sở Tư pháp.

Tập tin đính kèm:
Download this file (DT BLDS lay y kien nhan dan.rar)DT BLDS lay y kien nhan dan.rar
 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter