Thông báo tuyển chọn CBVC đào tạo Tiếng Anh

Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ CBGV đặc biệt là CBGV trẻ, có năng lực trong diện quy hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Nhà trường thông báo về việc yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyển chọn cán bộ giảng viên đi đào tạo Đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

1. Tiêu chuẩn, chỉ tiêu đăng ký tham dự:

- Tiêu chuẩn đăng ký: Là cán bộ quản lý các khoa, bộ môn và giảng viên trẻ trong diện quy hoạch đào tạo;

- Chỉ tiêu đăng ký: Mỗi đơn vị 02 CBGV;

2. Thời gian, địa điểm, kinh phí đào tạo:

- Thời gian: dự kiến 1,5 năm. CBGV đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ; có bằng Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân chính trị, Trung cấp chính trị được xét miễn môn theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Sơn La.

- Kinh phí: Nhà trường hỗ trợ kinh phí đào tạo.

3. Quy trình tuyển chọn:

- Lãnh đạo đơn vị tổ chức cho CBVC đăng ký ở đơn vị, lựa chọn trong danh sách đăng ký 02 CBGV đạt chuẩn ;

- Danh sách tuyển chọn của các đơn vị nộp về nhà trường qua Phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp trình Tập thể Lãnh đạo nhà trường xem xét quyết định.

Thời hạn nộp danh sách đăng ký: 16h ngày 07/6/2013 (Đ/c Phạm Văn Bình, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ).

 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter