Luật giáo dục đại học

Luat_GD_DH

Ngày 1/1/2013 được đánh dấu với sự kiện quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học, Luật Giáo dục Đại học chính thức có hiệu lực. Với các điều khoản chặt chẽ, Luật Giáo dục Đại học được kỳ vọng sẽ khắc phục nhiều vấn đề cơ bản, cấp bách và tác động tích cực để đổi mới hệ thống giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển đất nước.

Nội dung văn bản xem tại đây

 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter