Công văn góp ý dự thảo sửa đổi chế độ làm việc đối với GV

Trường Cao đẳng Sơn La đã xây dựng dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trực thuộc nhà trường trên cơ sở những quy định mới tại Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2014, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo quyền lợi của các giảng viên, nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức cho toàn thể CBVC đơn vị mình, nghiên cứu góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên nhà trường (Có dự thảo kèm theo).

Mọi ý kiến góp ý, bổ sung của các đơn vị phải được tổng hợp thành biên bản và gửi về phòng tổ chức cán bộ chậm nhất vào hồi 16 giờ 00 ngày 26/3/2015. (Yêu cầu các đơn vị gửi bản cứng trực tiếp cho đồng chí Lê Thị Mai Anh - Chuyên viên phòng TCCB và bản mềm qua địa chỉ E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 
Thông báo tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của CBVC

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ chủ chốt nhà trường ngày 16/03/2015 về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, nội quy, quy chế của nhà trường, tăng cường ý thức, tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức. Nhà trường đã ban hành thông báo về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm

 
Biểu mẫu cung cấp số liệu theo Công văn 2850

Đề nghị các đơn vị có liên quan (theo thông báo nhà trường đã ban hành) cung cấp số liệu theo các biểu mẫu kèm theo.

 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo tháng 10/2014

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định nâng phần trăm phụ cấp TNNG tháng 10/2014 cho giảng viên của nhà trường;

Chi tiết xin mời các đơn vị, cá nhân xem ở tệp đính kèm.

 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho 09 giảng viên

Phòng TCCB đã tiếp tục tham mưu BGH ra quyết định giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho 09 giảng viên:

Ông Lê Trọng Quý, Giảng viên Phòng Thiết bị Công nghệ;

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch;

Bà Phùng Thị Thúy, Giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch;

Ông Đỗ Xuân Đức, Giảng viên,Trưởng Bộ môn Du lịch, Khoa Văn hóa Du lịch;

Bà Dương Thị Thế, Giảng viên Khoa Lao động Xã hội;

Bà Lò Thị Mai Thanh, Giảng viên Khoa SP Tiểu học Mầm non

Bà Phạm Thị Mơ, Giảng viên Khoa Nông Lâm;

Ông Vũ Văn Chính, Giảng viên Khoa Kinh tế;

Ông Bùi Đức Minh, Giảng viên, Phó trưởng Khoa Lao động Xã hội.

Chi tiết xin mời xem ở các tệp tin đính kèm

 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho giảng viên

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho 06 giảng viên:

Ông Lò Văn Nghĩa - Phó trưởng Bộ môn Lý KTCN, Khoa SP Tự nhiên

Ông Đào Văn Lập - Trưởng Bộ môn Tin, Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Bà Kim Thị Huyền Trang - Trưởng Bộ môn QTVP - LTH, Khoa Nội vụ.

Ông Vũ Hải Đại, Phó trưởng Khoa VHDL;

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Khoa Kinh tế

Bà Dương Thị Hạnh, Phó TBM Kế toán, Khoa Kinh tế

 

Chi tiết xem ở tệp đính kèm

 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo tháng 9/2014

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định nâng phần trăm phụ cấp TNNG tháng 9/2014 cho giảng viên của nhà trường;

Chi tiết xin mời các đơn vị, cá nhân xem ở tệp đính kèm.

 
Nâng lương Quý III năm 2014

Phòng TCCB đã tham mưu trình Hội đồng nâng lương nhà trường nâng lương thường xuyên (diện 2 năm và 3 năm), nâng lương do có thông báo nghỉ hưu và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung quý III năm 2014 cho CBVC.

Chi tiết xem ở các tập tin đính kèm

 


Trang 3 trong tổng số 11
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter