Kế hoạch ĐTBD CBVC năm học 2015 - 2016

Chi tiết kế hoạch xem tệp đính kèm

 
MTCL năm học 2016 - 2017

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

1) 100% quyền lợi của cán bộ, viên chức trong nhà trường được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định và thời hạn.

2) 100% cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện đúng thời hạn các yêu cầu của Ban giám hiệu và khách hàng.

3) 100% cán bộ, viên chức trong phòng nghiên cứu, áp dụng QMS ISO 9001 : 2015

 
Thông báo kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Chi tiết xem tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
Download this file (ke-khai-tstn-2016.rar)ke-khai-tstn-2016.rar
 
Thông báo góp ý dự thảo Quy chế bổ nhiệm

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng ủy ngày 26/11/2015 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy;

Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Ban Giám hiệu Dự thảo Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức.

Để quy định được đầy đủ và đúng theo các quy định hiện hành, nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trưởng các tổ chức trong trường và viên chức toàn trường góp ý cho Dự thảo.

Các ý kiến đề nghị gửi bằng file mềm vào địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn gửi góp ý: 20/01/2016.

Tập tin đính kèm:
Download this file (QUY DINH BO NHIEM - 16- BAN SUA.rar)QUY DINH BO NHIEM - 16- BAN SUA.rar
 
Thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức đại hội Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Triển khai Kế hoạch số 181/KH-CĐSL-HHNVL ngày 25/12/2015 của Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào về việc tổ chức Đại hội Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào,

Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung việc tổ chức đại hội như sau:

(Xem tệp đính kèm)

 
THÔNG BÁO: Về việc thống kê lớp, học phần thực hiện năm học 2015-2016

Thực hiện kết luận phiên làm việc giữa Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và Trường cao đẳng Sơn La ngày 4/9/2015 về việc xây dựng Đề án xác định VTVL năm học 2015 - 2016 trong Trường Cao đẳng Sơn La

Nhà trường yêu cầu các khoa/bộ môn trực thuộc nhà trường thực hiện thống kê lớp, học phần thực hiện của từng lớp khoa/bộ môn đang quản lý năm học 2015 - 2016:

- Đối với các lớp thuộc hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề kê theo mẫu 01.

- Đối với các lớp còn lại: bồi dưỡng CBQL, bồi dưỡng tiếng… kê theo mẫu 02

Biểu mẫu và hướng dẫn thống kê được gửi kèm thông báo này và đăng trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị điền số liệu theo đúng quy ước trong hướng dẫn thống kê.

Bản cứng biểu thống kê có chữ ký xác nhận của trưởng khoa/bộ môn gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình). Bản mềm làm trên file excel gửi vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn: trước 17h ngày 10/9/2015.

Tập tin đính kèm:
Download this file (RS9.15.rar)RS9.15.rar
 
THÔNG BÁO: về việc thống kê công việc của cá nhân năm học 2015-2016

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 337/SNV-TCBC ngày 27/4/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm năm 2015;

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bế mạc đánh giá giám sát định kỳ lần 2 của NQA ngày 21/8/2015 về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyền hạn trách nhiệm của lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; mô tả công việc của từng cá nhân cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định mới hiện hành, sự thay đổi về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của từng cá nhân; đồng thời nhằm giúp cho lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, kiểm tra, đánh giá được nội dung, khối lượng công việc cụ thể của mỗi vị trí việc làm trong đơn vị.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn trực thuộc thực hiện nội dung công việc sau:

1. Quán triệt nội dung Thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình (kể cả cán bộ giảng viên phòng, ban, trung tâm sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị) thực hiện kê khai theo Biểu mẫu quy định. (Có các biểu mẫu và hướng dẫn kèm theo cho từng nhóm vị trí việc làm trong nhà trường).

2. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 9 tháng 9 năm 2015 (Nộp 01 bản cứng cho đồng chí Lê Thị Mai Anh- Chuyên viên phòng TCCB và 01 bản mềm theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Tập tin đính kèm:
Download this file (TB.BM.rar)TB.BM.rar
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ làm việc của giảng viên theo QĐ 297

Nhà trường đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La,

Các Khoa, Bộ môn phổ biến cho giảng viên để kê giờ năm học 2014 - 2015

Tập tin đính kèm:
Download this file (QD sua doi 297.doc)QD sua doi 297.doc
 


Trang 1 trong tổng số 11
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter