Xin ý kiến góp ý Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La

Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Ban Giám hiệu bản Dự thảo Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên thuộc trường Cao đẳng Sơn La.

Để hoàn chỉnh nội dung của Quy định, Nhà trường yêu cầu các khoa, bộ môn:

+ Tổ chức phổ biến quy định chế độ làm việc đối với giảng viên theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT- BNV.

+ Xin ý kiến giảng viên đang sinh hoạt chuyên môn tại khoa/bộ môn tham gia góp ý cho nội dung Dự thảo Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên thuộc Trường Cao đẳng Sơn La, tổng hợp ý kiến và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ

Bản cứng có chữ ký trưởng khoa/bộ môn gửi cho Đ/c Lê Thị Mai Anh - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, bản mềm gửi vào địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Thời hạn: 17h ngày 14/5/2015

Tập tin đính kèm:
Download this file (Che do lam viec - Xin y kien.doc)Che do lam viec - Xin y kien.doc
 
Thông báo lấy ý kiến góp ý Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Sơn La,

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến CBVC Trường Cao đẳng Sơn La đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi):

1. Nội dung lấy ý kiến: Theo Phụ lục 2 - Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La (Kèm theo thông báo này).

2. Đối tượng: CBVC trong toàn trường.

3. Hình thức:

- Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Báo  Nhân dân (số 21655 ngày 05/01/2015), Trang thông tin điện tử Quốc hội (www.demo.quochoi.vn), Chính phủ (www.chinhphu.vn), Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn), UBND tỉnh Sơn La (www.sonla.gov.vn), Báo Sơn La và trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

- Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường có trách nhiệm triển khai nội dung Thông báo đến CBVC trong đơn vị. CBVC góp ý đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trực tiếp bằng văn bản, Lãnh đạo các đơn vị tập hợp góp ý của CBVC trong đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình - Chuyên viên Phòng TCCB) trước ngày 02/4/2015 để tổng hợp Báo cáo Sở Tư pháp.

Tập tin đính kèm:
Download this file (DT BLDS lay y kien nhan dan.rar)DT BLDS lay y kien nhan dan.rar
 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo tháng 01, 02/2015

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định nâng phần trăm phụ cấp TNNG tháng 01, 02/2015 cho giảng viên của nhà trường;

Chi tiết xin mời các đơn vị, cá nhân xem ở tệp đính kèm.

 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo tháng 11, 12/2014

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định nâng phần trăm phụ cấp TNNG tháng 11, 12/2014 cho giảng viên của nhà trường;

Chi tiết xin mời các đơn vị, cá nhân xem ở tệp đính kèm.

 
Thông báo về việc thực hiện rà soát, đánh giá và xếp loại giảng viên

Căn cứ vào yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc nhà trường thực hiện việc rà soát, đánh giá và xếp loại giảng viên thuộc khoa quản lý về chuyên môn.

Hồ sơ gửi về phòng Tổ chức cán bộ gồm: Biên bản rà soát, đánh giá và xếp loại giảng viên của đơn vị kèm theo các Biểu  01, 02, 03; gồm cả bản cứng và bản mềm (ông Nguyễn Anh Sơn - Giảng viên phòng Tổ chức cán bộ - son Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước 15 h ngày 24/4/2015 để tổng hợp trình tập thể lãnh đạo nhà trường xem xét, đánh giá và xếp loại giảng viên theo quy định.

Chi tiết xin mời xem tệp tin đính kèm

 
Công văn góp ý dự thảo sửa đổi chế độ làm việc đối với GV

Trường Cao đẳng Sơn La đã xây dựng dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trực thuộc nhà trường trên cơ sở những quy định mới tại Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2014, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo quyền lợi của các giảng viên, nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức cho toàn thể CBVC đơn vị mình, nghiên cứu góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên nhà trường (Có dự thảo kèm theo).

Mọi ý kiến góp ý, bổ sung của các đơn vị phải được tổng hợp thành biên bản và gửi về phòng tổ chức cán bộ chậm nhất vào hồi 16 giờ 00 ngày 26/3/2015. (Yêu cầu các đơn vị gửi bản cứng trực tiếp cho đồng chí Lê Thị Mai Anh - Chuyên viên phòng TCCB và bản mềm qua địa chỉ E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 
Thông báo tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của CBVC

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ chủ chốt nhà trường ngày 16/03/2015 về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, nội quy, quy chế của nhà trường, tăng cường ý thức, tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức. Nhà trường đã ban hành thông báo về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm

 
Biểu mẫu cung cấp số liệu theo Công văn 2850

Đề nghị các đơn vị có liên quan (theo thông báo nhà trường đã ban hành) cung cấp số liệu theo các biểu mẫu kèm theo.

 


Trang 1 trong tổng số 10
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018