TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

Sự kiện tiêu biểu năm 2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo

(GD&TĐ) - Năm 2010 đi qua ghi dấu những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo.

1. Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học theo Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12 Quốc hội khóa XII và Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đọc thêm...

 

Kế hoạch của HSV

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Mr & Miss Cao đẳng Sơn La - Lần thứ I"

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian

Đănh ký từ 18 - 27/12/2010

Ngày 28/12/2010: Xét hồ sơ chấm ảnh

Ngày 09/1/2011: Vòng sơ khảo

Tối 14 tháng 1 năm 2011: Đêm chung kết, trao giải.

2. Địa điểm: Hội trường nhà T

Đọc thêm...

 

Thông báo thời gian nghỉ tết Nguyên Đán Tân Mão

Căn cứ vào chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Sơn La.

Thời gian nghỉ tết bắt đầu từ 27/01/2011 - 13/02/2011.

Học bù 2 ngày 28, 29/ 01/2011 vào ngày 19, 20/02/2011.

Đề nghị CBGV và HSSV thực hiện nghiêm túc lịch học nhà trường đã đề ra.

 

Thông báo ra mắt Website khoa SPTN

Hiện nay  đã có trang web của khoa đề nghị CBGV và HSSV xem thông báo trên websie của khoa
 
diachi