TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

Biện pháp hình thành kỹ năng tự học theo học chế tín chỉ

Tự học có một tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình học tập của sinh viên, là hình thức học tập không thể thiếu của sinh viên. Tự học là hình thức tổ chức hoạt động nhận thức có tính chất cá nhân....

Đọc thêm...

 

Thời khóa biểu Kì 1 năm học 2012-2013 của K47,K48,K49

Khoa SPTN thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2012-2013 của các khối K47,K48,K49.

Các đồng chí Giảng viên và các em sinh viên thực hiện theo thông báo này.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TKB - HK1 nam 2012 - 2013.rar)TKB - HK1 nam 2012 - 2013.rar106 Kb
Download this file (TKB 48-49-PDT.rar)TKB 48-49-PDT.rar38 Kb
 

Kế hoạch hoạt động tuần 7 từ 17/9 đến 21/9/2012

Khoa SPTN thông báo một số hoạt động chính cần thực hiện trong tuần yêu cầu các

 đồng chí nghiêm túc thực hiện

1

Các đồng chí phụ trách phòng TNTH hoàn thành biên bản bàn giao các phòng thí nghiệm thực hành cho phòng TBCN.

2 

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn đối với các GV đang tham gia giảng dạy (Trưởng môn tổ chức kiểm tra và phê duyệt kế hoạch hoạtđộng chuyên môn của cá nhân và Bộ môn).

3

Trưởng môn phê duyệt ĐCCT các môn khối K49 và nộp về VPK.

4

Giảng viên tham gia cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới

5

Khối K47 tiếp tục tổ chức Đại hội lớp, Đại hội Đoàn

6

Giảng viên mua bảo hiểm con người, GVCN đôn đốc sinh viên mua bảo hiểmthân thể

 


 

Lịch trực khoa tuần 7 từ 17/9 đến 21/9 năm 2012

Khoa SPTN thông báo lịch trực khoa tuần 7 năm học 2012-2013

Thứ  

Buổi  

Đỗ Tiến Dũng  

Nguyễn Anh Tuấn  

Vũ Thị Liên  

Thứ 2  

Sáng  

x  

x  

x  

Chiều  

x

x

x

Thứ 3

Sáng

x

Chiều

x

Thứ 4

Sáng

LL

x

Chiều

x

Thứ 5

Sáng

x

Chiều

x

LL

Thứ 6

Sáng

x

LL

x

Chiều

x

x

x

 
diachi