TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2016-2017 đợt 2

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-CĐSL ngày 26 tháng 08 năm 2016 của trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2016-2017; Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi và chấm bài thu hoạch của phòng Công tác HSSV;

Nhà trường thông báo:

1. Triệu tập toàn bộ sinh viên khối cao đẳng nghề và học sinh sinh viên các khối khác vì lý do khách quan chưa tham gia Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2016-2017 đợt 1 (Có danh sách kèm theo). Những HSSV không tham dự Tuần sinh hoạt công dân sẽ bị trừ điểm rèn luyện (10 điểm) và không được tham gia bình xét thi đua khen thưởng của năm học.

2. Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập đôn đốc, quản lý học sinh sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, đúng giờ; chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo Nhà trường về những trường hợp không tham dự lớp học.

Thời gian: Ngày 17 tháng 12 năm 2016 (Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30)

Địa điểm: Hội trường 900

3. Yêu cầu phòng Công tác Học sinh sinh viên bố trí giảng viên lên lớp các chuyên đề trọng tâm; cử cán bộ quản lý, sắp xếp chỗ ngồi, điểm danh HSSV; triển khai cho HSSV viết bài thu hoạch.

Danh sách SV khoa Sư phạm tự nhiên tham gia học tuần giáo dục công dân đợt 2

 

1651102004 Đinh Văn Cảnh 19/07/1993 Sơn La SP Sinh học K51
1651102008 Vũ Minh Hải 28/10/1996 Điện Biên SP Sinh học K51
1651102012 Bun Pheng Phạ Na Văn 26/02/1992 Luông Nậm Thà SP Sinh học K51

 

1652102016 Giàng A Vừ 24/05/1997 Sơn La SP Sinh học K52
1652101014 Nguyễn Minh Hiếu 13/10/1997 Sơn La SP Toán học K52
1652101005 Thào A Lử 10/07/1995 Sơn La SP Toán học K52
1652101008 Sùng Bả Sọ 10/02/1997 Sơn La SP Toán học K52
1652101012 Vị Lạ Khon Vông Ly Vàng 15/05/1994 Phông Sa Lỳ SP Toán học K52

 

 

Phong trào hoạt động đoàn

Ngày 26 tháng 11 năm 2016 Liên chi đoàn khoa Sư phạm Tự nhiên phối hợp với liên chi đoàn Sư phạm Xã hội tổ chức giao lưu bóng đá nam. Với tinh thần giao lưu đoàn kết các em sinh viên đã nhiệt tình tham gia. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Trưởng khoa SPNT đã có mặt động viên các đội bóng.

 

 

Tổ chức Cuộc thi ‘Tìm hiểu về phong trào khuyến học và xây dựng xã hội học tập’

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ‘Tìm hiểu về phong trào khuyến học và xây dựng xã hội học tập’ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Thể lệ số 55/TL – HKH ngày 15 tháng 07 năm 2016 của

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La về Thể lệ cuộc thi ‘Tìm hiểu về phong trào

khuyến học và xây dựng xã hội học tập’ trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai

thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lập thành tích chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9.

- Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Sơn La; Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Sơn La lần thứ IV (2016 – 2020).

- Nâng cao nhận thức của CBGV, HSSV trong trường về xây dựng xã hội học tập;

đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBGV, HSSV trong toàn trường.

- Đảm bảo tổ chức sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian tổ chức:

- Phát động cuộc thi: Từ ngày 28 tháng 11 năm 2016

- Hạn cuối nộp bài thi: Trước ngày 15 tháng 03 năm 2017

- Thời gian chấm thi: Từ ngày 20 tháng 03 đến ngày 30 tháng 03 năm 2017

- Tổng kết và trao giải cuộc thi: Lồng ghép trong các hoạt động lớn

của Nhà trường (Dự kiến trong tháng 04/2017)

- Lựa chọn bài tiêu biểu tham gia dự thi cấp tỉnh:

Trước ngày 15 tháng 05 năm 2017.

2. Địa điểm nhận bài dự thi: Phòng Công tác HSSV

(Đ/c Phạm Hà Dân Huyền – UVBCH Hội Khuyến học trường)

3. Đối tượng dự thi:

- Là cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ

1. Nội dung

- Bài dự thi phải trả lời đủ 5 câu hỏi gồm 4 câu hỏi tìm hiểu kiến thức và

1 bài viết về một Chi hội khuyến học điển hình.

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi. Những bài phù hợp

sẽ được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

CÂU HỎI:

Câu 1: Khuyến học là gì? Thế nào là xã hội học tập?

Theo quý vị thì khuyến học Sơn La nên tập trung vào những vấn đề gì?

Câu 2: Quý vị đã đọc, nghiên cứu những văn bản nào của Đảng, Chính phủ,

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;

Bộ Giáo dục - Đào tạo về khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập?

Câu 3: Tư tưởng của Bác Hồ về khuyến học vừa cụ thể ở

tầm thực hiện vừa sâu sắc ở tầm chiến lược.Quý vị ghi nhớ nhất lời

dạy nào của Bác và quý vị đã làm gì để thực hiện lời Bác dạy?

Câu 4: Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban

hành các tiêu chí: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, tổ, bản, trường học,

cơ quan, doanh nghiệp để xét tặng danh hiệu học tập theo quy định.

Quý vị nêu một bộ tiêu chí cụ thể có liên quan trực tiếp tới quý vị.

Quý vị đã làm gì để thực hiện có hiệu quả?

Câu 5: Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

của tỉnh phát triển rộng khắp các vùng, miền, các dân tộc và đạt

được nhiều kết quả: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng

nhân tài...Quý vị hãy viết về tấm gương Chi hội khuyến học điển hình

tiêu biểu mà quý vị tâm đắc nhất.

2. Hình thức

- Bài dự thi phải là bản viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4

bằng chữ quốc ngữ. Đóng thành quyển, ngoài bìa ghi rõ:

Bài dự thi ‘Tìm hiểu về phong trào khuyến học và xây dựng xã hội học tậptrên

địa bàn tỉnh Sơn La’, Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại (nếu có)

của người dự thi.

- Khuyến khích bài dự thi trình bày công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh,

tư liệu phong phú.

- Bài về gương điển hình không quá 1.500 từ.

3. Thể lệ và cơ cấu giải thưởng

3.1. Thể lệ

- Mỗi Chi hội có ít nhất 3 bài dự thi. Trong đó có 1 bài của CBGV và

2 bài của HSSV.

- Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định; là tác phẩm chưa công

bố ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào; không sao chép dưới mọi hình thức.

- Gương điển hình phải phản ánh về người thật, việc thật

và có ảnh minh họa kèm theo; có sự liên hệ thực tiễn

hoạt động tại đơn vị hoặc bản thân người dự thi.

Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, chân thực của bài dự thi.

- Bài dự thi phải trả lời đủ 5 câu hỏi và nộp đúng thời gian quy định.

3.2. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào kết quả chấm điểm cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra các giải:

- 01 giải nhất trị giá 1500.000đ

- 01 giải nhì trị giá 1000.000đ

- 01 giải ba trị giá 500.000đ

- 05 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 300.000đ

- 01 giải đơn vị có nhiều bài dự thi nhất trị giá 500.000đ

Ngoài ra, Hội Khuyến học trường sẽ tặng giấy khen cho các tập thể

và cá nhân đạt giải.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức

- Ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch HKH, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Bà Hà Thị Liên Khoa – UVBTV HKH, P.Trưởng phòng TCCB: Phó ban

- Ông Hoàng Văn Quang – UVBCH HKH, P.Trưởng phòng TCCB: Ủy viên

- Ông Vũ Thành Phúc – UVBCH HKH, P.Trưởng phòng Đào tạo: Ủy viên

- Bà Phạm Hà Dân Huyền – UVBCH HKH, P.Trưởng phòng HSSV: Ủy viên

- Bà Quản Trang Nhung – UVBCH HKH: Ủy viên

- Bà Lò Thị Mai Thanh – UVBCH HKH: Ủy viên

2. Ban Giám khảo

- Ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch HKH, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc An – P.Trưởng phòng CTHSSV: Thành viên

- Bà Phạm Hà Dân Huyền – UVBCH HKH, P.Trưởng phòng HSSV: Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Lan – Giảng viên khoa Giáo dục đại cương: Thành viên

- Bà Lò Thị Mai Thanh – UVBCH HKH: Thành viên

IV. KINH PHÍ: (Có Dự trù kinh phí kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường

- Xây dựng kế hoạch; chủ trì tổ chức thực hiện.

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức cuộc thi.

2. Ban chấp hành các Chi hội

- Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hưởng ứng cuộc thi.

- Triển khai nội dung cuộc thi đúng thời gian, đối tượng, bám sát thể lệ.

- Mọi thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ đ/c Phạm Hà Dân Huyền – UVBCH

Hội Khuyến học trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ‘Tìm hiểu về phong trào khuyến học

và xây dựng xã hội học tập’ trên địa bàn tỉnh Sơn La.Ban Chấp hành Hội

Khuyến học trường yêu cầu các Chi hội và hội viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

T.M BCH HỘI KHUYẾN HỌC

- Đảng ủy - BGH (B/c);

CHỦ TỊCH

- BCH Hội Khuyến học (C/đ);

 

- Chi hội Khuyến học (T/h);

- Lưu: VT.

( Đã ký)

 

 

Nguyễn Đức Long

Phó Hiệu trưởng

 

 

Thông báo nộp Hồ sơ xét miễn giảm HP và chế độ chính sách học kì I năm học 2016-2017

Các em sinh viên chú ý làm hồ sơ đúng thời hạn

 
diachi