TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay cho Lưu học sinh Lào

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức cho Lưu học sinh và Lưu học viên Lào đón tết truyền thống của dân tộc mình tại trường Cao đẳng Sơn La, qua đó nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

- Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ngành và nhà trường đối với LHS, học viên Lào đang học tập, rèn luyện tại Sơn La.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tết Bunpimay cho LHS Lào diễn ra đúng phong tục, tập quán của người Lào với phương châm vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, đúng qui định của nhà nước Việt Nam và của nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. Tổng vệ sinh, sắp xếp phòng ở tại KTX A4, A5

2. Tổ chức hoạt động thể thao

3. Tổ chức Lễ tết theo nghi thức cổ truyền của các bộ tộc Lào

4. Tổ chức bữa cơm thân mật, giao lưu văn nghệ

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp phòng ở khu vực KTX A4, A5

(Phòng CTHSSV chủ trì xây dựng kế hoạch riêng)

2. Tổ chức hoạt động thể thao.

2.1. Nội dung: Tổ chức thi bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu mây nam, cầu mây nữ.

2.2. Thời gian: Từ 16.3.2019 đến 07/4/2019

2.3. Địa điểm: Tại sân Nhà Đa năng Trường Cao đẳng Sơn La.

2.4. Chủ trì: Phòng Công tác HSSV hướng dẫn Ban Tự quản Lưu HS Lào xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

3. Tổ chức Lễ buộc chỉ cổ tay, liên hoan và giao lưu văn nghệ chào mừng năm mới cho LHS, LHV Lào đang học tập tại nhà trường

3.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 12/4/2019, cụ thể:

+ 17h00: LHS Lào tổ chức Lễ tết theo nghi thức cổ truyền của các bộ tộc Lào, trao giải thể thao Lưu học sinh Lào chào mừng tết Bunpimay.

+ 18h00: Tổ chức bữa cơm liên hoan, giao lưu văn nghệ, múa lăm vông

- Địa điểm: Tại Nhà Đa năng Trường Cao đẳng Sơn La.

3.2. Thành phần

+ Đại biểu mời dự lễ buộc chỉ cổ tay, dự bữa cơm đón tết Bunpimay và dự chương trình giao lưu văn nghệ chúc mừng năm mới: Đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy, BTC Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Đại biểu lãnh đạo Sở Công an, Phòng PA03, Phòng PA08 công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh, đại diện Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La, tỉnh Đoàn Sơn La, công an phường Chiềng Sinh, phóng viên Báo Sơn La, đài PTTH tỉnh.

+ Đại biểu trường Cao đẳng Sơn La đến chúc mừng, dự lễ buộc chỉ cổ tay, dự bữa cơm đón tết Bunpimay và dự chương trình giao lưu văn nghệ chúc mừng năm mới: Ban Giám hiệu, Đại biểu BTV CĐCS, BTV ĐTNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, đại biểu lãnh đạo và cán bộ quản lí LHS Lào phòng: CTHSSV, KH-TC, TH-HC, QTTB, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo, giảng viên khoa ĐTQT, giảng viên dạy tiếng Việt cho LHS K18, Tiếng Việt Cán bộ K7, trưởng các đơn vị có đào tạo LHS Lào.

+ Toàn thể LHS, LHV Lào đang học tập tại nhà trường.

 

 

Thông báo họp khoa

- Thời gian: 9h ngày thứ 5 (14/3/2019)

- Địa điểm: Văn phòng Khoa ĐTGV THCS

- Thành phần: Toàn thể GV trong khoa ĐTGV THCS

Đề nghị các ĐC có mặt đầy đủ, đúng giờ.

*) Yêu cầu các ĐC Trưởng các BM rà soát lại các minh chứng của BM để hoàn thiện trong ngày thứ 5 (14/3/2019)

Trân trọng thông báo!

 

Kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm, vừa học tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2019

Dự kiến các ngành phối hợp tuyển sinh và đào tạo trong năm 2019

 

STT

Ngành đào tạo

Hình thức ĐT

Thời gian ĐT

Đối tượng TS

Trường liên kết

1

Hệ thống Điện

VLVH

4,5 năm

Người học đã có bằng TN từ THPT, BT THPT hoặc tương đương trở lên

Đại học điện lực

2

-Luật học

-Quản lý kinh tế

VLVH

4,0 năm

Viện ĐH Mở HN

3

SP tiểu học, SP Mầm non, SP tiếng Anh, SP KTCN, SP GDCD, SP Tin học

LT từ CĐ

1,5 năm

Người đã có bằng tốt nghiệp CĐ phù hợp với ngành đào tạo

ĐHSP Hà Nội 2

4

Kế toán

Viện ĐH Mở HN

5

Quản lý Văn hóa

ĐH Văn hóa HN

6

Thông tin -TV

7

Quản lý đất đai

ĐH Tài nguyên-MT

8

Công tác XH

ĐH Lao động-XH

9

Quản trị Văn phòng

ĐH Nội vụ

10

SP TDTT

ĐHSP TDTT Hà Nội

11

-SP Tiểu học

-SP Mầm non

LT từ TC

3 năm

Người đã có bằng tốt nghiệp TC phù hợp với ngành đào tạo

ĐHSP Hà Nội 2

12

-SP Âm nhạc

-SP Mỹ thuật

ĐHSP Hà Nội

13

Quản lý Kinh tế

VB2

2,5 năm

Người đã có 1 bằng đại học

ĐH Thương mại

14

Kế toán

Viện ĐH Mở HN

15

Luật học

 

Hoạt động chào mừng ngày 8/3 của công đoàn trường Cao đẳng Sơn La

Nhân kỉ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn trường Cao đẳng Sơn La tổ chức buổi giao hữu bóng chuyền nữ với Công đoàn Viện quân Y 6, Hội phụ nữ tổ 1 phường Chiềng Sinh.Hoạt động nhằm mục đích kích lệ, động viên tinh thần của nữ giảng viên và học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Sứng đáng là người phụ nữ " Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Sau đây là một số hình hành tiểu biểu.

 
diachi