Đề cương chi tiết CĐTH
Chương trình tín chỉ Cao đẳng Tiểu học

Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học  nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe, có năng lực giáo dục để đảm bảo thực hiện tốt chương trình Giáo dục tiểu học, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của Giáo dục tiểu học trong tương lai, có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Chuong trinh theo tin chi CĐTH.doc)CTTC NGÀNH CĐTH523 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter