Nội quy - Quy định
Quy chế thi đua - khen thưởng trường CĐSL

Mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy mọi tiềm năng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ "Dạy tốt - Học tốt"; năng động, sáng tạo trong lao động, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Chi tiết tại đây....
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Quy che khen thuong 2011.doc)Quy chế khen thưởng trường CĐSL233 Kb
 
Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường MN

Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng

           1. Để hiệu trưởng tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường;

2. Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng  phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng;

3. Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Duthao7c.doc)QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN210 Kb
 
Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường MN

          Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng

           1. Để hiệu trưởng tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường;

2. Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng  phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng;

3. Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng.

Chi tiết xem tại đây...

 
DỰ THẢO QUY CHẾ CHUYÊN MÔN -CĐSL

- Căn cứ vào điều lệ trường CĐSL

- Căn cứ vào thông tư số 36/1999/TT- BGD&ĐT.......

Theo đề nghị của trưởng phòng đào tạo và phòng tổ chức

Quy chế chuyên môn gồm  6 chương và 22 điều,  được quy định cụ thể giúp CBGV hiểu và thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn nhăm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Chi tiết xem tại đây...

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QUY CHE CHUYEN MÔN.pdf)Dự thảo QC chuyên môn896 Kb
 
TTLT hướng dẫn thực hiện chế độ HB và TCXH đối với HSSV

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

                                                                                                          Xem thêm...

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (117_TTLT.doc)TTLT về thực hiện HB và TCXH 49 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 4
free pokerfree poker
Flag Counter