Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013

Thời khóa biểu năm học 2012 -2013 áp dụng cho tất cả các khối K47, K48, K49 ở các hệ đào tạo. Trong đó bào gồm chi tiết thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, phòng học, buổi học, phân công GV bộ môn tham gia dạy ở các khối lớp... Mời các đ/c GV và các em SV theo dõi và thực hiện.

Chi tiết tại tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (THOI KHOA BIEU KY I 2012 - 2013 YEN.doc)TKB năm học 12-13990 Kb
 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2011 – 2012

Khoa SP TH-MN ban hành Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2011-2012. Đề nghị CBGV và HSSV theo dõi, thực hiện nghiêm túc.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TKB HKII-K48.doc)TKB KYII-K48231 Kb
 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2011 – 2012

Khoa SP TH-MN ban hành Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2011-2012. Đề nghị CBGV và HSSV theo dõi, thực hiện nghiêm túc.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TKB KYII-K47.doc)TKB KỲ II-K47110 Kb
 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2011 – 2012

Khoa SP TH-MN ban hành Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2011-2012. Đề nghị CBGV và HSSV theo dõi, thực hiện nghiêm túc.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm


 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TKB KYII-K46.doc)TKB K4686 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter