Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 
HỒ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN

Ồ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN


Họ và tên: Giang Thị Quỳnh Châu

Ngày sinh: 02-09-1964

Liên lạc: - Số điện thoại: 01689292520

- E mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên chính, Trưởng khoa

Nghiệp vụ chuyên môn: Toán

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Toán và PP dạy toán ở tiểu học.

Họ và tên: Đinh Thu Hà

Ngày sinh:15 -11- 1976

Liên lạc: - Số điện thoại: 0129.3196.777

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sỹ Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên - Phó trưởng khoa

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước: không

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu chương trình GDMN, PP dạy học tích cực, Công tác xã hội hoá GDMN Tỉnh Sơn La.

 

Họ và tên: Đỗ Minh Nguyệt

Ngày sinh: 03- 02 -1961

Liên lạc: - Số điện thoại: 0912753752

- Email: đ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân ngành: Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên- Tổ trưởng tổ chuyên môn mầm non

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Chương trình GDMN, Công tác quản lý MN, Phương pháp tổ chức các HĐ giáo dục MN…

 

Họ và tên: Trần Lan Mai

Ngày sinh: 10-10-1968

Liên lạc: - Số điện thoại: 01668245878

- Email:

Học vị: Cử nhân ngành: Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

 

Họ và tên: Đinh Thị Luân

Ngày sinh: 24-03-1962

Liên lạc: - Số điện thoại: 0913136056

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân ngành: Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

4x6

Họ và tên: Đinh Thị Mến

Ngày sinh:

Liên lạc: - Số điện thoại: 01239195755

- Email:

Học vị: Cử nhân ngành: Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 


Họ và tên: Đỗ Lan Anh

Ngày sinh: 24-3-1984

Liên lạc: - Số điện thoại: 01684448389

- Email:

Học vị: Cử nhân ngành: Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

 


Họ và tên: Lù Thị Yến

Ngày sinh: 19 - 11- 1964

Liên lạc: - Số điện thoại: 0977345638

Lu - Yen – THMN @ yahoo.com.vn

Học vị: Cử nhân Văn, trợ lý Khoa

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Văn

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

 

Họ và tên: Giang Thị Rơi

Ngày sinh: 16- 06 -1960

Liên lạc: - Số điện thoại: 0978 763 978

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị:  Cử nhân

Học hàm:

Chức danh: Tổ trưởng chuyên môn

Nghiệp vụ chuyên môn: Văn - tiếng Việt

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Văn - Tiếng việt và PP dạy Văn- Tiếng việt ở tiểu học.

 

 

 


Họ và tên:

Ngày sinh: 28 -7 - 1961

Liên lạc: - Số điện thoại: 0912577507

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sỹ Toán

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên chính

Nghiệp vụ chuyên môn: Toán

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

Ngày sinh: 25- 06 -1964

Liên lạc: - Số điện thoại: 01646093429

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Ngữ văn

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 

 

Họ và tên: Đặng Thị Hoa

Ngày sinh:

Liên lạc: - Số điện thoại:

- Email:

Học vị: Thạc sỹ Toán

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Toán

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

Họ và tên: Bùi Thị Thuỳ

Ngày sinh: 11- 08 -1980

Liên lạc: - Số điện thoại: 0223874992

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Lịch sử

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 

 

Họ và tên: Lò Thị Mai Thanh

Ngày sinh: 18- 09 -1984

Liên lạc: - Số điện thoại: 0982189584

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sỹ Ngữ Văn

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Ngữ văn

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

nguyen_thi_hai_thom1

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Thơm

Ngày sinh: 30-06-1982

Liên lạc: - Số điện thoại: 01665024869

- Email:

Học vị: Cử nhân Toán

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: GV Toán Tiểu học

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 


Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân

Ngày sinh: 02 - 10 - 1976

Liên lạc: - Số điện thoại: 0945001373

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân ngành: Giáo dục mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: Giáo dục mầm non

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

daothanhxuan

Họ và tên: Đào Thanh Xuân

Ngày sinh:

Liên lạc: - Số điện thoại:

- Email:

Học vị: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn:

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:


 

Do_thu_trang

Họ và tên: Đỗ Thu Trang

Ngày sinh:

Liên lạc: - Số điện thoại:

- Email:

Học vị: Cử nhân SP Toán

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn:

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 


Họ và tên: Lưu Thị Bình

Ngày sinh: 20/01/1991

Liên lạc: - Số điện thoại: 0988820886

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn:

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 


Họ và tên:Nguyễn Thị Thanh Hải

Ngày sinh:

Liên lạc: - Số điện thoại:0984826 468

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: 

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 


Họ và tên:Nguyễn Thị Phượng

Ngày sinh:16/06/1986

Liên lạc: - Số điện thoại:01647607396

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân chuyên ngành địa lý

Học hàm:

Chức danh: Giảng viên

Nghiệp vụ chuyên môn: 

Nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước:

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (8 copy.JPG)8 copy.JPG585 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter