Thông báo
MỘT SỐ ND VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV

(Kèm theo Quyết định số  42/2007/QĐ-BGDĐT ngày  13 tháng  8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ND VI Phạm và khung xử lý HSSV.doc) NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝKỶ LUẬT HSSV 143 Kb
 
HD PHỔ CẬP TRE 5 TUỔI

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện những vấn đề sau đây:

Chi tiết xem tại đây...
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (4148GDMN.doc)HDBỘ CHUẨN TRẺ 5 TUỔI86 Kb
Download this file (dc992_BO-CHUAN-PHAT-TRIEN-TRE-EM-NAM-TUOI.doc)ND bộ chuẩn trẻ 5 tuổi97 Kb
 
Bộ đĩa hỗ trợ năng lực GVMN

Nhằm hỗ trợ cho GVMN có thêm tư liệu để bồi dưỡng học tập, nghiên cứu các phương pháp tổ chức hoạt động tích  cực, nâng cao năng lực chuyên môn  phù hợp với chương trình giáo dục mầm non mới ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGDVÀ ĐT.

Chi tiết xem thêm tại đây.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (5831GDMN.PDF)thông báo bộ đĩa hỗ trợ GVMN105 Kb
 
PHÂN TÍCH KQ GÓP Ý CỦA CBGV VỀ HĐ CỦA ĐƠN VỊ

Căn cứ vào báo cáo góp ý của CBGV và HSSV về hoạt động của đơn vị Khoa SP tiểu học - mầm non ngày 6/3/2012. Kết quả về mức hài lòng thu được như sau;

- Số phiếu phát ra: 65 phiếu (9/2/2012)

- Số phiếu thu về: 65 phiếu (21/2/2012)

- Mức hài lòng của các tiêu chí  đạt được là:

Chi tiết xem tại đây...
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÁO CÁO GÓP Ý CỦA CBGV.doc)PHÂN TÍCH KQ GÓP Ý CỦA CBGV 42 Kb
 
Phân công giảng dạy và kiêm nhiệm năm học 2012- 2013

Thực hiện TTQT  quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Khoa SP TH- MN phân công khối lượng giảng dạy và kiêm nhiệm đã quy đổi cho các CBGV trong Khoa năm học 2012- 2013.Đề nghị các đ/c CBGV theo dõi chi tiết trong tệp đính kèm.

DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ KIÊM  NHIỆM NĂM HỌC 2012-2013 KHOA SP TH- MN

I. TỔ GIÁO DỤC MẦM NON

1.Đinh Thu Hà              Cả năm       465.3 

2.Đinh Thị Mến                              487.2

3.Đỗ Minh Nguyệt         Cả năm       468.3

4.Đinh Thị Luân                             469.2

5.Đỗ Lan Anh                                439.2

6.Trần Lan Mai                              431.4

7.Đào Thanh Xuân (thử việc)          249.6

II. TỔ  GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1.Giang Quỳnh Châu                      382.2

2.Giang Thị Rơi                              321.6

3.Nguyễn Thanh Thảo                   351.9

4.Lò Mai Thanh                             313.6

5.Bùi Thị Thuỳ                              318

6.Lù Thị Yến                                173.6

7.Đặng Thị Hoa                            344.7

8.Trần Minh Châu                         334.5

9.Đỗ  Thu Trang                         294.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (PHAN CÔNG GIANG DAY VA KIEM NHIEM.xls)PHÂN CÔNG GD VÀ KIÊM NHIỆM 2012-2013151 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Flag Counter