BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP SP LẦN 2 KHỐI CĐTHK53. NĂM HỌC 2018 - 2019

Năm học 2018-2019 khoa ĐTGV TH MN đã tổ chức cho SV khối CĐTH K53 đi thực tập SP lần 2.

Tổng số: 201 SV thuộc 5 lớp CĐTHK52A,B,C,D,E được phân làm 5 đoàn:

+) Đoàn TT Trường TH Kim Đồng: Gồm 37 SV lớp CĐTHK53E

+) Đoàn TT Trường TH Lò Văn Giá: Gồm 43 SV các lớp CĐTHK53D

+) Đoàn TT Trường TH&THCS Chiềng Xôm: Gồm 40 SV lớp CĐTHK53A

+) Đoàn TT Trường TH&THCS Chiềng Ngần B: Gồm 40 SV lớp CĐTH53B

+) Đoàn thực tập Trường tiểu học Hua La: Gồm 41 SV lớp CĐTHK53C

- Mỗi đoàn cử 3 em phụ trách chung: 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 1 thủ quỹ.

- Mỗi đoàn được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm có 6-8 SV. Mỗi nhóm có một em làm trưởng nhóm.

- Thâm nhập thực tế đia phương - Viết bài thu hoạch

+ Loại xuất sắc: 119/201 SV chiếm 59,2 %

+ Loại giỏi: 82/201SV chiếm 40,8%

+ Loại khá: 0

- Kết quả cụ thể về nội dung thực tập giảng dạy:

+ Loại xuất sắc: 119/201 SV chiếm 59,2%

+ Loại giỏi: 82/201 SV chiếm 40,2 %

+ Loại khá: 0

- Kết quả công tác chủ nhiệm lớp của SV:

+ Loại xuất sắc: 197/201 SV chiếm 98%

+ Loại giỏi: 3/201SV chiếm 1,5%

+ Loại khá: 01/201 SV chiếm 0,5%

- Đánh giá về Y thức kỷ luật cụ thể như sau:

+ Loại xuất sắc: 199/201 SV chiếm 97,5%

+ Loại giỏi: 1/201 SV chiếm 0,5%

+ Loại khá: 1/201 SV chiếm 0,5 %

- Kết quả đánh giá chung cả 4 nội dung:

+ Loại xuất sắc: 144/201 chiếm 71,6 %

+ Loại giỏi: 56/201 chiếm 27,9 %

+ Loại khá: 1/201 chiếm 0,5 %

 

Một số hình ảnh tổng kết TTSP

BBT

 
free pokerfree poker
Flag Counter