Kế hoạch thi giáo viên giỏi khoa ĐTGV TH-MN kỳ II năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi giảng viên giỏi cấp khoa. Học kỳ II năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2018 - 2019 số 87/KH-CĐSL ngày 5/06/2018 của  trường CĐSL


Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của khoa ĐTGV Tiểu học - Mầm non năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào đăng ký của giảng viên; thời khóa biểu học kỳ II và đề xuất của Bộ môn Nghệ thuật

 

Khoa ĐTGV THMN xây dựng kế hoạch và tổ chức thi giảng viên giỏi cấp khoa học kỳ II năm học 2018 - 2019 như sau: mời các bạn xem KH cụ thể trong tập tin đính kèm.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (kh-thi-gv-gioi-ky-2-nam-hoc-2018-2019-ngay-20.doc)kh-thi-gv-gioi-ky-2-nam-hoc-2018-2019-ngay-20.doc43 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter