MỘT SỐ ND VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV

(Kèm theo Quyết định số  42/2007/QĐ-BGDĐT ngày  13 tháng  8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ND VI Phạm và khung xử lý HSSV.doc) NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝKỶ LUẬT HSSV 143 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter