PHÂN TÍCH KQ GÓP Ý CỦA CBGV VỀ HĐ CỦA ĐƠN VỊ

Căn cứ vào báo cáo góp ý của CBGV và HSSV về hoạt động của đơn vị Khoa SP tiểu học - mầm non ngày 6/3/2012. Kết quả về mức hài lòng thu được như sau;

- Số phiếu phát ra: 65 phiếu (9/2/2012)

- Số phiếu thu về: 65 phiếu (21/2/2012)

- Mức hài lòng của các tiêu chí  đạt được là:

Chi tiết xem tại đây...
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÁO CÁO GÓP Ý CỦA CBGV.doc)PHÂN TÍCH KQ GÓP Ý CỦA CBGV 42 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter