Phân công giảng dạy và kiêm nhiệm năm học 2012- 2013

Thực hiện TTQT  quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Khoa SP TH- MN phân công khối lượng giảng dạy và kiêm nhiệm đã quy đổi cho các CBGV trong Khoa năm học 2012- 2013.Đề nghị các đ/c CBGV theo dõi chi tiết trong tệp đính kèm.

DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ KIÊM  NHIỆM NĂM HỌC 2012-2013 KHOA SP TH- MN

I. TỔ GIÁO DỤC MẦM NON

1.Đinh Thu Hà              Cả năm       465.3 

2.Đinh Thị Mến                              487.2

3.Đỗ Minh Nguyệt         Cả năm       468.3

4.Đinh Thị Luân                             469.2

5.Đỗ Lan Anh                                439.2

6.Trần Lan Mai                              431.4

7.Đào Thanh Xuân (thử việc)          249.6

II. TỔ  GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1.Giang Quỳnh Châu                      382.2

2.Giang Thị Rơi                              321.6

3.Nguyễn Thanh Thảo                   351.9

4.Lò Mai Thanh                             313.6

5.Bùi Thị Thuỳ                              318

6.Lù Thị Yến                                173.6

7.Đặng Thị Hoa                            344.7

8.Trần Minh Châu                         334.5

9.Đỗ  Thu Trang                         294.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (PHAN CÔNG GIANG DAY VA KIEM NHIEM.xls)PHÂN CÔNG GD VÀ KIÊM NHIỆM 2012-2013151 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter