Hình ảnh hoạt động

Đang trực tuyến

Hiện có 27 khách Trực tuyếnCHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ NGÀNH SPTH
Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe, có năng lực giáo dục để đảm bảo thực hiện tốt chương trình Giáo dục tiểu học, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của Giáo dục tiểu học trong tương lai, có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHƯƠNG TRINH TIN CHI TIỂU HỌC (2011).doc)CHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ CĐTH619 Kb
 
CT TÍN CHỈ NGÀNH SPMN

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên mầm non có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi,  đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của bậc học mầm non trong từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội. Giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe nhằm đảm bảo thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non hiện hành. Có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng kiến thức khoa học giáo dục mầm non. Sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc dân lập trong cả nước.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CT TIN CHI CDMN.DOC)CT TIN CHI CĐMN275 Kb
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SPTH

Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo....

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHUAN DAU RA-CDTH.doc)CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SPTH71 Kb
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SP MẦM NON

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, các trường ĐH, CĐ cần tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học này, là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của từng cơ sở đào tạo và toàn ngành, là cam kết của các cơ sở giáo dục đại học về chất lượng đào tạo với xã hội, về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHUAN ĐAU RA NGÀNH MN- TH.doc)CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SPMN67 Kb
 


Trang 47 trong tổng số 50
free pokerfree poker
Flag Counter