Hình ảnh hoạt động

Đang trực tuyến

Hiện có 18 khách Trực tuyếnCTĐT NIÊN CHẾ HỆ TCTH
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học  nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để dạy học bậc tiểu học.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP tieu hoc.2011.doc)CTĐT HỆ TCTH269 Kb
 
CT ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ HỆ TCMN

 1. Ngành đào tạo:  Sư phạm Mầm non (Early Childhood Teacher Education)2. Mã ngành:     3. Thời gian đào tạo: 24 tháng đối với HS tốt nghiệp THPT; 36 tháng đối với HS tốt nghiệp THCS.4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; HS tốt nghiệp THCS hoặc tương đương; HS học xong chương trình THPT.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (chuong trinh dao tao TC mam non.doc)CTĐT HỆ TCMN254 Kb
 
CHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ NGÀNH SPTH
Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe, có năng lực giáo dục để đảm bảo thực hiện tốt chương trình Giáo dục tiểu học, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của Giáo dục tiểu học trong tương lai, có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHƯƠNG TRINH TIN CHI TIỂU HỌC (2011).doc)CHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ CĐTH619 Kb
 
CT TÍN CHỈ NGÀNH SPMN

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên mầm non có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi,  đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của bậc học mầm non trong từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội. Giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe nhằm đảm bảo thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non hiện hành. Có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng kiến thức khoa học giáo dục mầm non. Sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc dân lập trong cả nước.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CT TIN CHI CDMN.DOC)CT TIN CHI CĐMN275 Kb
 


Trang 46 trong tổng số 49
free pokerfree poker
Flag Counter