Hình ảnh hoạt động

Đang trực tuyến

Hiện có 32 khách Trực tuyếnTHỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TKB k53 (5).xls)TKB K53100 Kb
Download this file (TKB k54 (3).xls)TKB k54 (3).xls81 Kb
Download this file (TKB k55 (1).xls)TKB k55 (1).xls103 Kb
 
KH tổ chức Đào tạo năm học 2018-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/KH-CĐSL

Sơn La, ngày 05 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 – 2019

I.CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-CĐSL ngày 15/09/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 36/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 26/04/2017, số 36a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày 16/06/2017 và số 36b/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày 03/04/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-CĐSL ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La;

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch, Lịch trình tổ chức đào tạo năm học 2018 – 2019 như sau:

Đọc thêm...
 
Một số Hình ảnh Hội thi "Sáng mãi tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Tối 15/5/2018 Chi bộ 6 (Khoa ĐTGV THMN-ĐTQT) đã tổ chức sân chơi cho SV, lưu HS, Học viên của 2 khoa, nội dung tìm hiểu về tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự với Hội thi có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng là Bí thư Đảng bộ, HT nhà trường, Đồng chí Hoàng Thị Vân Chủ tịch hội đồng trường, bí thư chi bộ, Đồng chí Nguyễn Quang Sáng Chủ tịch CĐCS, Đồng chí Phạm Hà Dân Huyền, Bí thư đoàn trường, đồng chí Giang thị Quỳnh Châu Trưởng khoa ĐTGV THMN. cùng tập thể Đảng viên, CBGV 2 khoa, CVHT các khối lớp và HSSV, Lưu HS, HV của cae 2 khoa tới dự đông đủ.

Dưới đây là những hình ảnh của Hội thi:

Không khí hội trường của hội thi

Cô Hoàng Vân phát biểu khai mạc hội thi

Đọc thêm...
 
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu học sinh, sinh viên kỳ II

KẾ HOẠCH

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (An-kh-doi-thoai-ky-2 2017- 2018 (1).doc)An-kh-doi-thoai-ky-2 2017- 2018 (1).doc55 Kb
 


Trang 5 trong tổng số 50
free pokerfree poker
Flag Counter