Hình ảnh hoạt động

Đang trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyếnKẾ HOẠCH Thực hiện rà soát, đánh giá và xếp loại giảng viên

 

Thông báo số 56/TB-CĐSL ngày 18/03/2015 của trường Cao đẳng Sơn La về việc thực hiện rà soát, đánh giá và xếp loại giảng viên. Khoa SPTH-MN xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị như sau:

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/3 - 23/04/2015

- Từ ngày 23/3 - 24/03/2015 quán triệt và triển khai tới toàn thể CBVC các văn bản chỉ đạo và kế hoạch của khoa

- Từ ngày 25/03 - 4/04/2015 cá nhân tự rà soát, đánh giá

- Từ ngày 6/04 - 13/04/2015 các tổ BM rà soát đánh giá

- Từ 14/04 - 20/04/2015 hội đồng cấp khoa đánh giá

- Từ 21/04 - 23/04/2015 hoàn thiện hồ sơ nộp về phòng TCCB

Đọc thêm...
 
THÔNG BÁO Kết quả Họp hội đồng xét công nhận kết quả học tập cho học sinh, sinh viên

 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CĐSL ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả học tập cho học sinh, sinh viên;

Căn cứ Kế hoạch năm học của trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ biên bản số 10/BB-CĐSL và biên bản số 11/BB-CĐSL, ngày 12 tháng 3   năm 2015 về việc họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập cho học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo kết quả họp xét công nhận kết quả học tập cho học sinh sinh viên khối Cao đẳng K50 học kì 3, K51 học kì 1 và khối Trung cấp K51 học kì 1 như sau:

1. Khối cao đẳng K50 học kì 3:

- Học tập:

Xuất sắc

Giỏi

Khá

TBK

TB

Yếu

Kém

0

134

597

418

39

8

0

- Rèn luyện:

Xuất sắc

Giỏi

Khá

TBK

TB

Yếu

Kém

136

620

414

20

6

0

0

Đọc thêm...
 
TRÍCH ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TRONG TUYỂN SINH Tại trường Cao đẳng Sơn La

 

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

- Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đối với tỉnh Sơn La, một số tỉnh lân cận và các tỉnh phía bắc nước CHDCND Lào, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển, tăng cơ hội được học tập cho các thí sinh, trên cơ sở xử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kết quả học tập phổ thông để xét tuyển vào học các ngành trình độ cao đẳng.

- Thực hiện tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, chuyển từ phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng phù hợp với thực tế của trường.

2. Nguyên tắc

- Công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; chiến lược phát triển của nhà trường và các thoả thuận hợp tác đào tạo nhân lực giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào.

- Từng bước nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành, nghề, nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, nguyện vọng học tập của người học để đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đánh giá được năng lực của thí thí sinh, phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường, tận dụng và công nhận kết quả đánh giá trong giáo dục chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) và giáo dục phổ thông phục vụ cho công tác tuyển sinh đầu vào hàng năm.

- Tiết kiệm, không gây khó khăn cho thí sinh, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, m­inh bạch, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

Đọc thêm...
 
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.

 

Thực hiện kế hoạch số: 39/KH - CĐCS của Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sơn La về việc triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" . Ban chấp hành CĐBP khoa SP Tiểu học – Mầm non xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi tới toàn thể đoàn viên công đoàn và HSSV trong toàn khoa như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 5 trong tổng số 44
free pokerfree poker
Flag Counter