Quản Trị Thiết Bị

Thông Báo - Tin Tức

Việc cập nhật và báo cáo tình hình cập nhật thông tin lên website của đơn vị

Để duy trì và tăng cường công khai hóa các hoạt động của đơn vị, cũng như đảm bảo các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường hàng năm về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Trường Cao đẳng Sơn La thông báo đến các đơn vị thực hiện những nội dung cụ thể sau:

Read more: Việc cập nhật và báo cáo tình hình cập nhật thông tin lên website của đơn vị

Thông báo v/v CBVC đến làm việc ngoài giờ hành chính

THÔNG BÁO 

V/v Cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường đến làm việc ngoài giờ hành chính

- Căn cứ Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ; Kết luận tại hội nghị giao ban giữa Ban Giám hiệu nhà trường với lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trong trường;

Read more: Thông báo v/v CBVC đến làm việc ngoài giờ hành chính

Kiện toàn Đội TNXK, TNTQ

Về việc kiện toàn Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tự quản của trường Cao đẳng Sơn La

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Read more: Kiện toàn Đội TNXK, TNTQ

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6