Quản Trị Thiết Bị

ISO

 • Written by Super User
 • Category: ISO
 • Hits: 861

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

Lưu đồ

các bước công việc

Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

liên quan

 
   

* Lập sơ đồ khu vực cần đảm bảo an toàn PCCN&CNCH

Bao gồm: Các nhà học; Nhà thí nghiệm, thực hành; Thư viện; Nhà khách; Nhà Hiệu bộ; Các Ký túc xá…

- LĐP.QT-TB

- Chuyên viên kỹ thuật

   Sơ đồ khu vực cần đảm bảo PCCN&CNCH

 

Nội dung công việc

 

- Lập kế hoạch PCCN&CNCH (Hàng năm)

- Tập huấn PCCN&CNCH định kỳ 2 năm/01 lần (Phối hợp với Công an tỉnh Sơn La thực hiện)

- LĐ phòng

- Chuyên viên kỹ thuật

- Kế hoạch PCCN&CNCH

- Kế hoạch tập huấn PCCN&CNCH

 

- Kiểm tra, đánh giá các phương tiện PCCN hàng tháng

- Tổng hợp báo cáo BISO

- Chuyên viên kỹ thuật

- Sổ theo dõi phương tiện PCCN

- Báo cáo công tác PCCN (01 lần/năm)

  - Lưu hồ sơ theo quy định.

CBKS

- Chuyên viên kỹ thuật

Các hồ sơ   nêu trên
 • Written by Super User
 • Category: ISO
 • Hits: 908

MƯỢN - TRẢ, ĐIỀU PHỐI TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT VÀ PHÒNG TN-TH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Lưu đồ các bước công việc

Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

liên quan

  - Trước thời điểm cần sử dụng TTB-PTKT phục vụ giảng dạy, NCKH tối thiểu 03 ngày, CBGV có nhu cầu sử dụng TTB-PTKT viết Giấy đăng ký mượn TTB-PTKT có xác nhận của Trưởng đơn vị (theo mẫu 01) gửi trực tiếp cho cán bộ quản lý TTB-PTKT của phòng QT-TB.

- CBĐPC của phòng QTTB

- CBGV mượn TTB-PTKT

Giấy đăng ký mượn TTB-PTKT
- Cán bộ quản lý TTB-PTKT của phòng QT-TB tiếp nhận Giấy đăng ký mượn TTB-PTKT; Kiểm tra khả năng đáp ứng nhu cầu mượn TTB-PTKT của CBGV qua Sổ nhật ký giao nhận, cho mượn TTB-PTKT (theo mẫu 02) và Sổ quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, báo cáo kêt quả với lãnh đạo phòng QT-TB;

- CBĐPC của phòng QT-TB

- Trưởng/Phó phòng QTTB

- Sổ nhật ký giao nhận, cho mượn TTB-PTKT

- Sổ quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ

- Thông báo trực tiếp cho CBGV về thời gian, địa điểm giao nhận, cho mượn TTB-PTKT (trong vòng 01 ngày sau khi nhận được Giấy đăng ký mượn TTB-PTKT). - CBĐPC của phòng QTTB
- Nếu số lượng TTB-PTKT do phòng QT-TB trực tiếp quản lý không đáp ứng được, thì thực hiện quy trình điều phối từ các đơn vị khác đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, NCKH (như mục B).

- CBĐPC của phòng QTTB

- Trưởng/Phó phòng QTTB

Hồ sơ điều phối TTB-PTKT
  - Cán bộ quản lý TTB-PTKT và CBGV đến mượn kiểm tra tình trạng TTB-PTKT trước khi giao nhận; ghi đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định vào Sổ nhật ký giao nhận, cho mượn TTB-PTKT. Yêu cầu CBGV đến mượn TTB-PTKT ký xác nhận vào mục Ký mượn.

- CBĐPC của phòng QTTB

- CBGV mượn TTB-PTKT

- Sổ nhật ký giao nhận, cho mượn TTB-PTKT
- Cán bộ quản lý TTB-PTKT hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản TTB-PTKT cho CBGV và yêu cầu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của từng loại TTB-PTKT khi lắp đặt và sử dụng.

- CBĐPC của phòng QT-TB

- CBGV mượn TTB-PTKT

- Các tài liệu kỹ thuật của từng TTB-PTKT

(nếu có)

- Cán bộ quản lý TTB-PTKT kiểm tra lại tình trạng TTB-PTKT trước khi nhận bàn giao lại từ CBGV:
+ Nếu TTB-PTKT đảm bảo an toàn về tình trạng kỹ thuật thì nhận lại TTB-PTKT, ghi lại hiện trạng vào Sổ nhật ký giao nhận, cho mượn TTB-PTKT và yêu cầu CBGV ký xác nhận vào mục Ký trả.

- CBĐPC của phòng QTTB

- CBGV mượn TTB-PTKT

- Sổ nhật ký giao nhận, cho mượn TTB-PTKT
+ Nếu TTB-PTKT bị hỏng, cán bộ quản lý TTB-PTKT phải lập biên bản ghi tình trạng hỏng hóc của TTB-PTKT, xác định rõ nguyên nhân, yêu cầu CBGV ký xác nhận vào đó, báo cáo lại cho lãnh đạo phòng QT-TB và phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xử lý, khắc phục theo quy định của Nhà nước và nhà trường.

- CBĐPC của phòng QTTB

- CBGV mượn TTB-PTKT

- Trưởng/Phó phòng QT-TB

Biên bản ghi tình trạng hỏng hóc của TTB-PTKT (nếu có)
* Trường hợp TTB-PTKT bị hỏng hoặc bị mất do người mượn thiếu tinh thần trách nhiệm thì người mượn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cán bộ quản lý TTB-PTKT lập biên bản xử lý sự cố, yêu cầu người mượn bồi thường thiệt hại vật chất, ký xác nhận và báo cáo lại cho lãnh đạo phòng để phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xử lý, khắc phục theo quy định của Nhà nước và nhà trường.

- CBĐPC của phòng QTTB

- CBGV mượn TTB-PTKT

- Trưởng/Phó phòng QTTB

Biên bản xử lý sự cố (nếu có)
- Lưu hồ sơ theo thủ tục quy trình kiểm soát thông tin bằng văn bản. - CBĐPC của P.QTTB - Các hồ sơ trên
 • Written by Super User
 • Category: ISO
 • Hits: 868

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH

Lưu đồ các bước công việc

Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

liên quan

  - Các đơn vị quản lý trực tiếp phòng TN-TH tổng hợp nhu cầu khai thác sử dụng các phòng TN-TH của cán bộ, giảng viên để lập TKB theo từng học kỳ trước khi bắt đầu học kỳ mới ít nhất 07 ngày làm việc.

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng các đơn vị

- Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng phòng TN-TH (lưu tại các đơn vị)
- Các đơn vị lập TKB thí nghiệm, thực hành chung trong toàn trường đối với các phòng TN-TH do đơn vị trực tiếp quản lý. Dự thảo hoàn thành trước khi học kỳ mới bắt đầu tối thiểu 05 ngày làm việc.

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng các đơn vị

  - Trưởng các đơn vị kiểm tra, ký phê duyệt TKB thí nghiệm, thực hành tại các phòng TN-TH do đơn vị mình quản lý trước khi học kỳ mới bắt đầu tối thiểu 03 ngày làm việc; Gửi TKB thí nghiệm, thực hành đã được phê duyệt tới phòng Đào tạo, P.QTTB và các Khoa/Bộ môn/Trung tâm để theo dõi và tổ chức thực hiện.

- CBĐPC của phòng QTTB

- Trưởng/Phó trưởng phòng QT-TB

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng các đơn vị quản lý phòng TN-TH

- TKB thí nghiệm, thực hành đã được ký phê duyệt

(lưu tại phòng Đào tạo, P.QTTB và các đơn vị)

Đầu học kỳ và định kỳ, CBĐPC của các đơn vị thực hiện các công việc:

- Kiểm tra tình trạng an toàn và vệ sinh phòng TN-TH;

- Kiểm tra, cập nhật các thông tin trong Sổ quản lý dụng cụ, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật (Mẫu số 01).

- Lập Nội quy phòng TN-TH, quy định an toàn thí nghiệm, thực hành.

- Đề xuất mua sắm bổ sung DC-VT-HC-TTB-PTKT phục vụ công tác TN-TH còn thiếu hoặc sửa chữa DC-TTB-PTKT bị hỏng hóc gửi P.QTTB để thực hiện việc mua sắm, sửa chữa theo quy định.

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng các đơn vị quản lý phòng TN-TH

- Sổ quản lý DC-VT-HC-TTB-PTKT

- Nội quy phòng TN-TH

- Đề xuất mua sắm TTB, PTKT

- Đề xuất mua sắm DC-VT-HC

- Phiếu đề nghị sửa chữa DC-TTB-PTKT

(lưu tại các đơn vị)

Căn cứ TKB thí nghiệm, thực hành:

- Đầu các buổi TN-TH, cán bộ quản lý phòng TN-TH bàn giao các DC-VT-HC-TTB-PTKT và tình trạng hoạt động của phòng TN-TH cho giảng viên hướng dẫn thí nghiệm, thực hành.

- Phổ biến Nội quy phòng TN-TH, quy định an toàn thí nghiệm, thực hành cho HSSV (Buổi đầu).

- Kiểm tra lý thuyết, hướng dẫn HSSV sử dụng máy móc, trang thiết bị.

- Hướng dẫn và quản lý HSSV thực hiện các nội dung thí nghiệm, thực hành.

- Xác nhận kết quả và đánh giá HSSV trong quá trình thí nghiệm, thực hành theo đúng chương trình đã đăng ký.

- Lập biên bản và xử lý các sự cố xảy ra trong buổi thí nghiệm, thực hành (nếu có).

- Hướng dẫn, kiểm tra HSSV làm vệ sinh máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ, dụng cụ và khu vực thí nghiệm, thực hành vào cuối giờ thí nghiệm.

- Ghi chép, ký xác nhận vào: Sổ nhật ký sử dụng phòng TN-TH (Mẫu số 02), Sổ nhật ký sử dụng DC-VT-HC (Mẫu số 03).

- Giảng viên hướng dẫn TN-TH bàn giao lại phòng TN-TH cho cán bộ quản lý phòng TN-TH vào cuối buổi TN-TH.

- CBĐPC của các đơn vị

- Giảng viên hướng dẫn TN-TH

- Sổ nhật ký sử dụng phòng TN-TH; Sổ nhật ký sử dụng DC-VT-HC (lưu tại các đơn vị)

- Biên bản xử lý sự cố (nếu có - lưu tại P.QTTB và các đơn vị)

- Định kỳ hoặc đột xuất CBĐPC của P.QTTB tiến hành kiểm tra, giám sát việc khai thác sử dụng các phòng TN-TH tại các đơn vị thông qua việc thực hiện TKB thí nghiệm, thực hành, việc tuân thủ quy trình quản lý, khai thác sử dụng DC-VT-HC-TTB-PTKT tại các phòng TN-TH của cán bộ, giảng viên. Lập biên bản làm việc có chữ ký xác nhận của các bên liên quan (Mẫu số 04).

- CBĐPC của phòng QTTB

- Phó trưởng phòng QT-TB

- Biên bản làm việc tại các đơn vị (lưu tại P.QTTB và các đơn vị)
- Từ ngày 25 đến 28 hàng tháng: CBĐPC của các đơn vị lập Báo cáo tháng tình hình hoạt động của các phòng TN-TH (Mẫu số 05) gửi về P.QTTB.

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng các đơn vị

- Báo cáo tháng của đơn vị về tình hình hoạt động của các phòng TN-TH (lưu tại P.QTTB và các đơn vị)
- Căn cứ báo cáo hàng tháng của các đơn vị và kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động của các phòng TN-TH, CBĐPC của P.QTTB kiểm tra, rà soát, cập nhật Sổ theo dõi, kiểm soát hoạt động của các phòng TN-TH (Mẫu số 06) và lập Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm soát hoạt động của các phòng TN-TH (Mẫu số 07) trình Trưởng/Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị xem xét báo cáo BISO theo năm học (Hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo trường).

- CBĐPC của phòng QTTB

- Trưởng/Phó trưởng phòng QTTB

- Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm soát hoạt động của các phòng TN-TH; Sổ theo dõi, kiểm soát hoạt động của các phòng TN-TH (lưu tại P.QTTB)

  - Lưu hồ sơ theo Quy trình kiểm soát thông tin bằng văn bản.

- CBĐPC của P.QTTB

- CBĐPC của các đơn vị

- Các hồ sơ trên
 • Written by Super User
 • Category: ISO
 • Hits: 2560

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT TẠI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH

Lưu đồ các bước công việc

Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

liên quan

 

- Trước ngày 25 hàng tháng:

CBĐPC của P.QTTB kiểm tra Hồ sơ thiết bị lập đối với các máy móc thiết bị có giá trị trên 20 triệu đồng (theo mẫu 01) và Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT (theo mẫu 02)Phụ lục bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT (theo mẫu 03) để xác định yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT.

- CBĐPC của P.QTTB

- Hồ sơ thiết bị.

- Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT

- Phụ lục bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT.

  - Từ ngày 25 đến 28 hàng tháng, CBĐPC của P.QTTB tiến hành:
+ Lập Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT cho tháng tiếp theo đối với từng phòng TN-TH trình lãnh đạo P.QTTB ký duyệt, gửi 01 bản về đơn vị có liên quan để thực hiện (theo mẫu 04).

- CBĐPC của P.QTTB

- Trưởng các đơn vị

- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT hàng tháng.
+ Đối với các phòng thực hành Tin học, định kỳ 6 tháng một lần, lập Kế hoạch thuê dịch vụ ngoài trường bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Lãnh đạo P.QTTB xem xét, thông qua P.KHTC và trình Hiệu trưởng phê duyệt để tổ chức thực hiện. Quy trình thực hiện tương tự công tác sửa chữa DC-TTB-PTKT phục vụ đào tạo (theo TTQT của P.KHTC).

- CBĐPC của P.QTTB

- Trưởng/Phó P.QTTB

- Kế hoạch thuê dịch vụ ngoài trường bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các phòng thực hành Tin học.
Sau khi nhận được Kế hoạch của P.QTTB, các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện: - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT hàng tháng.
- Xác nhận công việc đã thực hiện vào Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT.

- CBĐPC của P.QTTB

- CBĐPC của các đơn vị

- Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT
- Trong quá trình thực hiện, phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo đơn vị các trường hợp cần thay mới, có tính chất nguy hiểm, cần khắc phục, phòng ngừa.

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng các đơn vị

- Giấy PAĐX về việc MM-TB-PTKT gặp sự cố
* Đối với các MM-TB-PTKT có cấu tạo đơn giản, CBĐPC của các đơn vị tự tiến hành bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. - CBĐPC của các đơn vị
* Đối với các MM-TB-PTKT có cấu tạo phức tạp, CBĐPC của các đơn vị không tự tiến hành bảo trì, bảo dưỡng được, thực hiện như sau:
+ Nếu MM-TB-PTKT còn thời hạn bảo hành: căn cứ Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT, CBĐPC của P.QTTB liên hệ với nhà cung cấp để bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT cho các đơn vị.

- CBĐPC của P.QTTB

- Trưởng/Phó P.QTTB

- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT hàng tháng.

- Hồ sơ MM-TB-PTKT

+ Nếu MM-TB-PTKT đã hết thời hạn bảo hành, thực hiện như sau:
j P.QTTB lập Đề xuất thuê nhân công bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT (theo mẫu 05) trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

- CBĐPC của P.QTTB

- Trưởng/Phó P.QTTB

- Đề xuất thuê nhân công bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT
k Sau khi Đề xuất được Ban Giám hiệu phê duyệt, P.QTTB tổ chức thực hiện theo quy trình tương tự công tác sửa chữa DC-TTB-PTKT phục vụ đào tạo (theo TTQT của P.KHTC). Lập Biên bản giám sát quá trình bảo trì, bảo dưỡng (theo mẫu 06), ghi Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT và bàn giao MM-TB-PTKT cho các đơn vị sử dụng theo quy định.

- CBĐPC của P.QTTB

- Trưởng/Phó P.QTTB

- Đề xuất thuê nhân công bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT được phê duyệt.

- Biên bản giám sát quá trình bảo trì, bảo dưỡng

- Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT

- Căn cứ Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT hàng tháng, CBĐPC của P.QTTB tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện: Ghi nhận xét, ký xác nhận vào Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT và lập Biên bản kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT tại các đơn vị (theo mẫu 07)

- CBĐPC của P.QTTB

- CBĐPC của các đơn vị

- Trưởng/Phó các đơn vị

- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT

- Biên bản kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT.

- Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT

- Căn cứ Hồ sơ thiết bị, Sổ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT, Biên bản giám sát quá trình bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT, Biên bản kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT của các đơn vị, CBĐPC của P.QTTB lập Báo cáo tổng hợp công tác bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT của toàn trường theo tháng (theo mẫu 08), trình Trưởng/Phó P.QTTB xem xét báo cáo BISO cuối học kỳ và cuối năm học.

- CBĐPC của P.QTTB

- Trưởng/Phó P.QTTB

- Báo cáo tổng hợp công tác bảo trì, bảo dưỡng MM-TB-PTKT của toàn trường
- CBĐPC của các đơn vị và của P.QTTB tiến hành các hành động khắc phục, hành động phòng ngừa (nếu có).

- CBĐPC của P.QTTB

- CBĐPC của các đơn vị

Theo quy định tại các TTQT liên quan của BISO
  - CBĐPC của các đơn vị và của P.QTTB tiến hành lưu hồ sơ theo Quy trình kiểm soát thông tin bằng văn bản.

- CBĐPC của P.QTTB

- CBĐPC của các đơn vị

- Các hồ sơ trên
 • Written by Super User
 • Category: ISO
 • Hits: 872

KIỂM SOÁT CÁC DỊCH VỤ TRONG TRƯỜNG

Lưu đồ

các bước

công việc

Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

liên quan

 
   

* Dịch vụ nhà trường thuê (Dịch vụ Bảo vệ STC; Dịch vụ VSMT - ICT)

* Dịch vụ nhà trường cho thuê (Dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy; Dịch vụ phục vụ ăn uống)

 

 

Hợp đồng dịch vụ

 
Phối hợp với phòng KHTC lựa chọn, ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng dịch vụ theo quy định của nhà nước

- LĐP.QT-TB

Hợp đồng
 

- Cử cán bộ phòng kiểm tra giám sát các nhà thầu thực hiện nội dung đồng đã ký kết.

- Hàng tháng có biên bản nghiệm thu để thanh toán giữa hai bên

- Báo cáo (Khi có yêu cầu của nhà trường)

- Cán bộ phòng

Biên bản

nghiệm thu

  - Lưu hồ sơ theo quy định. CBKS Các hồ sơ nêu trên

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6