Quản Trị Thiết Bị

Giới Thiệu

  • Written by Super User
  • Category: Giới Thiệu
  • Hits: 888

Cơ cấu phòng quản trị thiết bị

 

NGUYỄN XUÂN TIỆP

- Ngày sinh: 

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại:

- Email: 

NGUYỄN QUANG CHƯƠNG

- Ngày sinh: 1964

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 01/11/1990

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0986.468.819

- Email: 

NGÔ TRỌNG THÀNH

- Ngày sinh: 14/01/1973

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn vật lý

- Năm tham gia công tác: 1995

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0912.519.987 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÊ TRỌNG QUÝ

- Ngày sinh: 02/01/1980

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2006

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.394.799    

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐẶNG THẢO NGUYÊN

- Ngày sinh: 13/08/1986

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Kỹ sư

- Năm tham gia công tác: 2011

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0976.813.886    

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NGÔ QUỐC HƯỞNG

- Ngày sinh: 1990

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2012

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email: 

CAO VIẾT VIỆT

- Ngày sinh: 10/02/1963

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email: 

NGUYỄN CẢNH TRÍ

- Ngày sinh: 1982

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại: 0982843627

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

- Ngày sinh: 24/10/1959

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ môi trường

- Học vị:

- Năm tham gia công tác: 1977

- Chức danh:

- Điện thoại: 0912649927

LÊ DUY TÙNG

- Ngày sinh: 1968

- Chức vụ: Nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại: 

PHÙNG TRUNG KIÊN

- Ngày sinh: 1986

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email: 

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6