Quản Trị Thiết Bị

Thông báo v/v CBVC đến làm việc ngoài giờ hành chính

THÔNG BÁO 

V/v Cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường đến làm việc ngoài giờ hành chính

- Căn cứ Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ; Kết luận tại hội nghị giao ban giữa Ban Giám hiệu nhà trường với lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trong trường;

 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường và thực trạng hoạt động của lực lượng bảo vệ nhà trường.

Ngày 06/5/2016 Nhà trường đã ký kết hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Đông.

Để đảm bảo an toàn cho công tác bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Nhà trường yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong trường thực hiện nội dung sau:

1. Tuyệt đối không đến làm việc riêng ngoài giờ hành chính tại cơ quan.

2. Khi có công việc bắt buộc phải đến làm việc ngoài giờ hành chính tại cơ quan (Kể cả các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết) cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường phải đăng ký thời gian làm việc với Nhân viên bảo vệ tại phòng trực. Khi ra về phải đảm bảo đã tắt hết điện, quạt, máy tính…khóa cửa và báo lại với Nhân viên bảo vệ.

3. Nhân viên bảo vệ có quyền từ chối không mở cửa và yêu cầu ra khỏi cơ quan đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không đăng ký với nhân viên bảo vệ.

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai tới toàn thể các cán bộ viên chức để thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6