NGUYỄN VĂN NHO

- Ngày sinh: 1960

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 1995

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại:

- Email: 

 

NGUYỄN QUANG CHƯƠNG

- Ngày sinh: 1964

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 01/11/1990

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0986.468.819

- Email: 

 

NGÔ TRỌNG THÀNH

- Ngày sinh: 14/01/1973

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn vật lý

- Năm tham gia công tác: 1995

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0912.519.987 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LÊ TRỌNG QUÝ

- Ngày sinh: 02/01/1980

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2006

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.394.799    

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ĐẶNG THẢO NGUYÊN

- Ngày sinh: 13/08/1986

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Kỹ sư

- Năm tham gia công tác: 2011

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0976.813.886    

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NGÔ QUỐC HƯỞNG

- Ngày sinh: 1990

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2012

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email:  

 

VŨ MẠNH HƯỜNG

- Ngày sinh: 10/02/1963

- Chức vụ: Nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác: 1983

- Chức danh:

- Điện thoại: 0988032326

- Email: 

 

CAO VIẾT VIỆT

- Ngày sinh: 10/02/1963

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email: 

   NGUYỄN CẢNH TRÍ

- Ngày sinh: 1982

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại: 0982843627

   NGUYỄN VĂN CƯƠNG

- Ngày sinh: 24/10/1959

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ môi trường

- Học vị:

- Năm tham gia công tác: 1977

- Chức danh:

- Điện thoại: 0912649927

 

LÊ DUY TÙNG

- Ngày sinh: 1968

- Chức vụ: Nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại: 

Phòng Quản Trị Thiết Bị - Trường Cao Đẳng Sơn La