NGUYỄN VĂN NHO

- Ngày sinh: 1960

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 1995

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại:

- Email: 

 

NGUYỄN QUANG CHƯƠNG

- Ngày sinh: 1964

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 01/11/1990

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0986.468.819

- Email: 

 

NGÔ TRỌNG THÀNH

- Ngày sinh: 14/01/1973

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn vật lý

- Năm tham gia công tác: 1995

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0912.519.987 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LÊ TRỌNG QUÝ

- Ngày sinh: 02/01/1980

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2006

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.394.799    

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ĐẶNG THẢO NGUYÊN

- Ngày sinh: 13/08/1986

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Kỹ sư

- Năm tham gia công tác: 2011

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0976.813.886    

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NGÔ QUỐC HƯỞNG

- Ngày sinh: 1990

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2012

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email:  

 

VŨ MẠNH HƯỜNG

- Ngày sinh: 10/02/1963

- Chức vụ: Nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác: 1983

- Chức danh:

- Điện thoại: 0988032326

- Email: 

 

CAO VIẾT VIỆT

- Ngày sinh: 10/02/1963

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email: 

   NGUYỄN CẢNH TRÍ

- Ngày sinh: 1982

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại: 0982843627

   NGUYỄN VĂN CƯƠNG

- Ngày sinh: 24/10/1959

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ môi trường

- Học vị:

- Năm tham gia công tác: 1977

- Chức danh:

- Điện thoại: 0912649927

 

LÊ DUY TÙNG

- Ngày sinh: 1968

- Chức vụ: Nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại: 

Thủ tục quy trình

Các thủ tục quy trình liên quan đến phòng Quản trị thiết bị vui lòng xem theo đường dẫn bên dưới

Click here

Free Joomla! Ebook

Free Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
Phòng Quản Trị Thiết Bị - Trường Cao Đẳng Sơn La