Liên kết đào tạo
TRƯỜNG CĐSL KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH THÁI NGUYÊN

*  Trong nhiều năm qua, trường Cao đẳng Sơn La nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung đã nhận được sự quan tâm của Đại học Thái Nguyên trong việc liên kết đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ, giảng viên nhà trường và cán bộ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Sơn La. Tiếp tục thực hiện sự liên kết trên, ngày 16/3/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và Đại học Thái Nguyên dã kí kết văn bản "Chương trình hợp tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Đại học Thái Nguyên và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015". Từ năm 2009, trường Cao đẳng Sơn La đã liên kết với các trường thành viên của Đại học thái Nguyên mở được 03 lớp đào tạo trình độ đại học, bao gồm: Lớp Công nghệ thông tin (Với 33 học viên); Lớp Quản lí kinh tế văn bàng 2 (Với 80 học viên); Lớp Kế toán tổng hợp hệ vừa làm vừa học (với 80 học viên). Dự kiến trong năm 2012, nhà trường tiếp tục liên kết với Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ cao học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH tỉnh nhà.

dua len

 


huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter