Kế hoạch


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ NCKH

 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-CĐSL ngày 17/6/2011 về kế hoạch hoạt động Quản lí khoa học và Quan hệ Quốc tế, trong đó có kế hoạch công tác NCKH năm học 2011 - 2012 của trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-CĐSL ngày 31/8/2011 về việc phê duyệt 52 đề cương đề tài NCKH được nghiên cứu 2011-2012;

- Căn cứ Quyết định cho phép các tác giả/nhóm tác giả nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường năm học 2011 - 2012.

Đọc thêm...
 


Trang 8 trong tổng số 8
huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter