Kế hoạch


Kế hoạch tháng 7 năm 2016

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phòng QLKH&QHQT xây dựng Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2016. Đề nghị CBGV trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Chi tiết Kế hoạch xin xem trong tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke hoach thang 7.2016.doc)Ke hoach thang 7.2016.doc78 Kb
 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học năm học 2016-2017

Căn cứ yêu cầu đặt ra với năm học 2016 - 2017, nhà trường định hướng một số chủ đề cơ bản, đề nghị các đơn vị, cán bộ giảng viên tập trung tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội thảo khoa học cấp trường như sau

(Chi tiết Kế hoạch xin xem trong tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke hoach to chuc HNHTKH 2016.2017.doc)Ke hoach to chuc HNHTKH 2016.2017.doc44 Kb
 
Kế hoạch tháng 6 năm 2016

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phòng QLKH&QHQT xây dựng Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2016. Đề nghị CBGV trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Chi tiết Kế hoạch xin xem trong tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke hoach thang 6.2016.doc)Ke hoach thang 6.2016.doc76 Kb
 
Kế hoạch tháng 5 năm 2016

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phòng QLKH&QHQT xây dựng Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2016. Đề nghị CBGV trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Chi tiết Kế hoạch xin xem trong tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KH Thang 5.2016.doc)KH Thang 5.2016.doc66 Kb
 
Kế hoạch tháng 4/2016

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phòng QLKH&QHQT xây dựng Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2016. Đề nghị CBGV trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Chi tiết Kế hoạch xin xem trong tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KH Thang 4.2016.doc)KH Thang 4.2016.doc64 Kb
 


Trang 4 trong tổng số 8
huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter