Mục tiêu chất lượng
Đội văn nghệ CĐ luyện tập tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sơn La lần thứ IV-2014

Căn cứ thông báo số 875/TB – LĐLĐ ngày 12.5.2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về Thể lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sơn La lần thứ IV- năm 2014, CĐCS trường Cao đẳng Sơn La đã xây dựng kế hoạch số 41/KH-CĐCS  ngày 26/6/2014 về các nội dung luyện tập chuẩn bị tham gia hội diễn. Trong kế hoạch xác định rõ mục đích tham gia Hội thi:

1. Nhằm tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị TW 10 (khoá IX) về việc thực hiện NQTW5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” trong CNVCLĐ.

Đọc thêm...
 
Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ Công tác xây dựng Đảng lần 1 năm 2014

Nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiến đối với cấp ủy cơ sở, giúp các cấp ủy nắm chắc chức năng, nhiệm vụ  của tổ chức cơ sở đảng, hiểu sâu các qui định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, phương thức hoạt động của đảng tốt hơn, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 06/5/2014 về việc tổ chức Hội thi Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng lần thứ nhất năm 2014.

Đọc thêm...
 
Lớp Bồi dưỡng kĩ năng cho HSSV

Căn cứ Mục tiêu chất lượng năm học 2013 - 2014 của Trung tâm hướng nghiệp xúc tiến việc làm, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TTHNVL ngày 22/3/2014 về kế hoạch mở lớp ngắn hạn bồi dưỡng kĩ năng cho HSSV khoa Nội Vụ và Lưu học sinh Lào.

Thực hiện Kế hoạch trên trong các ngày 12,13,14,15 tháng 5 năm 2014, cán bộ, giảng viên của trung tâm và một số giảng viên của nhà trường (đồng chí Hoàng Xuân Nghiêm trưởng phòng Quản lí khoa học và Quan hệ Quốc tế, đồng chí Hoàng Thị Minh Hiền giảng viên khoa Đào tạo Quốc tế) đã tiến hành lên lớp với các khối lớp học sinh sinh viên:

Đọc thêm...
 
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La

Cảm nhận từ “Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết

của Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La

Nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức đến toàn thể Đảng viên hiểu và nắm rõ các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03/1/2014 của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 17/3/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các qui định về minh bạch tài sản, thu nhập; các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp thực hiện của Đảng bộ nhà trường trong 6 tháng cuối năm 2014. Ngày 17 tháng 5 năm 2014, Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tháng 5 năm 2014” tham dự hội nghị có gần .....đảng viên thuộc các chi bộ trong toàn Đảng bộ nhà trường đã có mặt tại hội trường 900 chỗ.

 

Đọc thêm...
 
Hội thi "Nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội" năm học 2013-2014

ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

VỚI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 83 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2014)


Thiết thực chào mừng kỉ niệm 83 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014), đồng thời để tổng kết khóa tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm học 2013 - 2014 do Đoàn trường tổ chức, tối 25/3/2014, tại hội trường lớn, Đoàn trường Cao đẳng Sơn La và Hội sinh viên nhà trường tổ chức hội thi "Nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội năm 2014".

 

Đọc thêm...
 


Trang 5 trong tổng số 8
huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter