Mục tiêu chất lượng
02-9-1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết xin xem tệp đính kèm !

 
Đảng ủy khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt NQ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chi tiết xin xem tệp đính kèm !

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Hoi nghi Quan triet NQ 9 BCHTWD khoa XI.doc)Hoi nghi Quan triet NQ 9 BCHTWD khoa XI.doc23 Kb
 
Kế hoạch công tác tháng 8 - 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLKH&QHQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 31  tháng 07  năm 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Tháng 08, năm học 2014 - 2015

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Là tháng thứ 2 của năm học 2014 - 2015, tiếp tục quán triệt và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm năm 2014.

Đọc thêm...
 
Những điều Bạn và Tôi nên biết về LĐLĐ tỉnh Sơn La

+ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH SƠN LA

Để tập hợp đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cho thời kỳ mới, ngày 12/5/1959 Ban Thường vụ Khu uỷ Tây Bắc quyết định thành lập Ban cán sự Liên hiệp Công đoàn khu do đ/c Nguyễn Văn Ninh làm Trưởng ban. Đây là tổ chức Công đoàn Việt Nam đầu tiên được thành lập và ra đời ở Tây Bắc và cũng là nền móng của tổ chức Công đoàn Sơn La nói riêng sau này.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III và NQ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá II v/v tái lập tỉnh Sơn La, ngày 24/12/1962 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Sơn La; Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Uỷ ban Hành chính lâm thời tỉnh Sơn La.

Đọc thêm...
 
Những điều Bạn và Tôi nên biết về Công đoàn Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân các dân tộc hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.

Chi tiết xin xem tệp đính kèm !

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Nhung dieu nen biet ve Cong doan Viet Nam.doc)Nhung dieu nen biet ve Cong doan Viet Nam.doc1920 Kb
 


Trang 4 trong tổng số 8
huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter