Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng - Nhiệm vụ phòng KHCN&HTQT

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là phòng trực thuộc trường Cao đẳng Sơn La có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Xây dựng các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

Đọc thêm...
 


huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter