Kết quả NCKH Năm học 2011-2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả nghiên cứu khoa học cấp trường

Năm học 2011 -2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

       Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng ghi trong Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

        Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La;

       Căn cứ biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2011 - 2012 của hội đồng nghiệm thu bộ môn và biên bản số 32/BB-CĐSL ngày 08/6/2012 về việc xét kết quả nghiệm thu đối với các hội đồng bộ môn của ban thường trực hội đồng khoa học trường Cao đẳng Sơn La;

         Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH&QHQT,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2011 - 2012 cho 77 đề tài, trong đó có 51 đề tài của CBGV, 12 đề tài của sinh viên, 04 đề tài 02 năm (có danh sách kèm theo), trong đó:

        Xếp loại:   + Tốt (A): 18 đề tài.

                           + Khá (B): 46 đề tài.

                           + Trung bình (C): 09 đề tài.

                           + Đạt yêu cầu, tiếp tục nghiên cứu với đề tài 2 năm: 04 đề tài

        Điều 2. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng nghiệm thu; nộp 01 bản cứng về phòng QLKH&QHQT; 01 bản cứng, 01 bản mềm về Thư viện; 01 bản lưu giữ tại các đơn vị.

       Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Tổng hợp-Hành chính, Đào taọ, Kế hoạch-Tài chính, QLKH&QHQT, trưởng các đơn vị liên quan và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 
Quyết định thành lập Ban quản lí đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2012

Thành lập Ban quản lí đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2012

đối với đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin để biên soạn và thiết kế bộ từ điển ( đa ngôn ngữ - đa phương tiện) Việt - Thái - Mông - Anh"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng qui định trong Thông tư 14/TT - BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La;

 Căn cứ Kế hoạch số 86/ KH-CĐSL ngày 17/6/2011 về hoạt động Quản lí khoa học và Quan hệ Quốc tế năm học 2011 - 2012 của trường Cao đẳng Sơn La;

 Căn cứ quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì và đề cương chi tiết, dự toán kinh phí đề tài khoa học thực hiện từ năm 2012 của Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

 Theo đề nghị của trưởng phòng QLKH&QHQT,

Đọc thêm...
 
KẾ HOẠCH Ổ CHỨC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU CỦA CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

 

TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU CỦA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-CĐSL ngày 17/6/2011 về kế hoạch hoạt động Quản lí khoa học và Quan hệ Quốc tế, trong đó có kế hoạch công tác NCKH năm học 2011 - 2012 của trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Quyết định phê duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2011 - 2012.

 

- Căn cứ vào kế hoạch tháng 3 của phòng QLKH&QHQT và TTQT báo cáo tiến độ NCKH theo ISO 9001:2008.
Đọc thêm...
 
TRƯỜNG CĐSL ĐÓN HỌC SINH LÀO NHẬP HỌC

 

     * Năm học 2011-2012 trường Cao đẳng Sơn La thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đón tiếp và làm việc với các đoàn công tác của 8 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào đưa Học sinh sang học tiếng Việt và các chuyên nghành của trường và các trường chuyên nghiệp trên tỉnh. Trong 2 ngày 10/10 và 11/10 Trường đã vui mừng phấn khởi tiếp nhận 69 em học sinh thuộc các tỉnh Xay Nha Bu Ly; Bò Kẹo; Luông Nậm Thà; Xiêng Khoảng; Phong Xa Lỳ; U Đôm Xay; Hủa Phăn và Luông Pha Bang...Ngay sau khi tiếp nhận các em HS Lào nhà trường đã bố trí cho các em ổn định chỗ ăn ở sinh hoạt. Đặc biệt ngay sau đó cho các em học tập nội qui, qui chế đào tạo của nhà trường để các em kịp thời hội nhập với hoạt động chung của nhà trường.

 


Trang 86 trong tổng số 88
huynh
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

Hiện có 77 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay297
mod_vvisit_counterHôm qua106
mod_vvisit_counterTuần này994
mod_vvisit_counterTuần trước1065
mod_vvisit_counterTháng này3440
mod_vvisit_counterTháng trước5678
mod_vvisit_counterTất cả701731
Designed by Cuongpmit
Flag Counter