Bộ môn Lý luận Chính trị
Phân công GD năm học 2012 - 2013
STT HỌ VÀ TÊN GV MÔN HỌC/           HỌC PHẦN SỐ ĐVHT/TC LỚP/MÃ LỚP
1 Đặng Văn Cường NLCBCNMLN 5 SP Giáo dục công dân K49
Kinh tế chính trị 5 CĐN KTDN K49A1
GDCD đầu năm
Kiêm nhiệm: Trưởng khoa
2
Read more...
 


free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter