Bộ môn Lý luận - Chính trị
PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2013 - 2014

- Căn cứ  vào Qui định số 64/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT về Chế độ làm việc đối với giảng viên các trường ĐH, CĐ

- Căn cứ vào Nội dung tập huấn, bồi dưỡng các môn lý luận chính trị dành cho các trường ĐH và CĐ do Bộ Giáo dục và Ban Tuyên giáo TW tổ chức vào tháng 8 năm 2013;

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (DU KIEN PHAN CONG GIANG DAY (1).xls)DU KIEN PHAN CONG GIANG DAY (1).xls25 Kb
Đọc thêm...
 
Phân công GD năm học 2012 - 2013
STT HỌ VÀ TÊN GV MÔN HỌC/           HỌC PHẦN SỐ ĐVHT/TC LỚP/MÃ LỚP
1 Đặng Văn Cường NLCBCNMLN 5 SP Giáo dục công dân K49
Kinh tế chính trị 5 CĐN KTDN K49A1
GDCD đầu năm
Kiêm nhiệm: Trưởng khoa
2 Cầm Thị Dưng NLCBCNMLN 5 SP Văn K49
ĐĐ và PP GDĐĐ 3 CĐ Tiểu học K48A2
ĐĐ và PP GDĐĐ 3 TC Tiểu học K48A1
PPGD ĐĐ CĐ, TC Tiểu học
Giáo dục chính trị TC HC - VT K49
Giáo dục chính trị 5 TC Pháp lý K49
4 Vũ Duy Tuy NLCBCNMLN 5
NLCBCNMLN 5 SP Tiếng Anh K49
Giáo dục chính trị 5 TC Kế toán K49
Giáo dục chính trị 5 TC Pháp lý K49
Giáo dục chính trị 5 TC HC - VT K49
5 Trần Thị Toanh NLCBCNMLN 5 1649115007
ĐĐ và GDĐĐ 5 CĐ Họa K47
ĐĐ và GDĐĐ 5 CĐ GDCD K49
ĐĐ và PP GDĐĐ 3 CĐ Tiểu học K48B
ĐĐ và PP GDĐĐ 3 TC Tiểu học K48A2
6 Lê Thị Thúy Hiền NLCBCNMLN 5 1649115007
NLCBCNMLN 5 CĐ Tiểu học K49C
NLCBCNMLN 5 1649118007
Kiêm nhiệm: chủ nhiệm
Kiêm nhiệm: Trợ lý khoa
7 Trương T.Xuân Hương NLCBCNMLN 5 1648128015
NLCBCNMLN 5 1649101004
NLCBCNMLN 5 1649118007
Kiêm nhiệm: chủ nhiệm
Kiêm nhiệm: P.Trưởng môn
8 Trần Thị Ánh Nguyệt NLCBCNMLN 5 1649119007
Chính trị 5 CĐN KTDN K49A3
9 Bùi Mai Huế NLCBCNMLN 5 CĐ Mầm non K49A
NLCBCNMLN 5 1649115007
Chính trị 5 CĐN KTDN K49A3
10 Nguyễn Hữu Thặng
Kiêm nhiệm: Phó Thư viện
 


free pokerfree poker
Flag Counter