Mục tiêu chất lượng
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019-2020

1) Chương trình đào tạo các ngành học, hàng năm được xem xét, cải tiến phù hợp với yêu cầu của chuẩn đầu ra. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 03 năm.

2) 100% các bộ môn đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học.

3) 95% số HSSV không vi phạm quy định, nội quy, quy chế của Trường.

4) Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

5) 100% CBVC của Khoa hiểu và áp dụng tài liệu QMS ISO 9001:2015 liên quan đến công việc của Khoa (đã được phê duyệt và công bố vận hành).

 


free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter