Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Khoa Giáo dục Đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Quyết định số 319/QĐ-CĐSL ngày 16/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập các tổ, bộ môn thuộc các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La, Khoa Giáo dục Đại cương có 03 bộ môn gồm Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Lý luận – Chính trị và Bộ môn Tâm lý – Giáo dục – Đoàn đội. Đội ngũ CBVC gồm 32 đồng chí, trong đó có 21 Thạc sĩ, 11 cử nhân đại học.

 


free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter