Giới thiệu
Giới thiệu về Khoa Giáo dục Đại Cương

*) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Department of General Education

*) Địa chỉ liên hệ:

Phòng 310 - Nhà H - Trường Cao đẳng Sơn  La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.3.874.490

Khoa Giáo dục Đại cương, Trường Cao đẳng Sơn La được thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSL ngày 16/6/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc kiện toàn các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Sơn La. Tiền thân được thành lập từ Khoa Lý luận – Chính trị, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Tâm lý. Mặc dù là một khoa mới thành lập, song CBGV khoa Giáo dục Đại cương luôn nỗ lực phấn đấu đóng góp cho sự nghiêp đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La nói chung và Giáo dục Đại cương nói riêng.

Khoa Giáo dục Đai cương có nhiệm vụ:

- Đào tạo 03 chuyên ngành gồm Tiếng Anh, SP Tiếng Anh và SP Giáo dục công dân trình độ Cao đẳng chính quy nhằm đào tạo ra những giáo viên đảm bảo đủ kiến thức, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ giảng dạy; bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu công việc trong thời đại mới; có khả năng học hỏi, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Giảng dạy các học phần Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tâm lý giáo dục cho các chuyên ngành đào tọa trong toàn trường.

- Phối hợp với phòng TCCB, Phòng CTHSSV tổ chức cho cán bộ, viên chức HSSV học tập nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Quyết định số 319/QĐ-CĐSL ngày 16/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập các tổ, bộ môn thuộc các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La, Khoa Giáo dục Đại cương có 03 bộ môn gồm Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Lý luận – Chính trị và Bộ môn Tâm lý – Giáo dục – Đoàn đội. Đội ngũ CBVC gồm 32 đồng chí, trong đó có 21 Thạc sĩ, 11 cử nhân đại học. Đội ngũ CBGV của khoa luôn năng động, nhiệt tình, sáng tạo và luôn có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu xã hội.

 

 


free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter