Tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2019

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu sáng tác, xuất bản, in, phát hành lưu giữ và quảng bá sách. Đẩy mạnh hoạt động sưu tầm nghiên cứu, sáng tác xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức.

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức tọa đàm tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4/2019.

Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam năm 2019 tại trường.

 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter