Thông báo về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Số: 209 /TB-CĐSL

Sơn La, ngày  12 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch số 138 /KH/CĐSL ngày 05/10/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018;

Để thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, CBVC và HSSV toàn trường thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu sau :

1. Trưởng đơn vị trực thuộc trường : khảo sát, nắm bắt tình hình CBVC của đơn vị mình, điền vào bảng tổng hợp tình hình CBVC tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 bằng cách đánh dấu (X) vào ô, cột tương ứng (Có bảng tổng hợp danh sách CBVC và hướng dẫn kèm theo) và gửi về Phòng TCCB ( qua địa chỉ thư nội bộ của đồng chí Hoàng Văn Quang ) trước 17h30 ngày 13/10/2017.

 

2. Về thời gian tổ chức Lễ khai giảng vào sáng thứ 4, ngày 18/10/2017, từ 7h30 đến 11h30

3. Về trang phục khi tham dự Lễ khai giảng : Đối với CBVC( Nam mặc áo trắng dài tay, quần sẫm màu, caravat trường cấp và đeo thẻ CBVC; Nữ mặc đồng phục áo dài của trường, đeo thẻ CBVC)  Đối với HSSV mặc đồng phục của HSSV hoặc trang phục dân tộc, áo dài  ( đối với HSSV nữ ) , đeo thẻ  HSSV

4. Về vị trí ngồi : CBVC, HSSV dự Lễ khai giảng  ngồi theo sơ đồ sắp xếp của ban tổ chức   (Có sơ đồ chỗ ngồi kèm theo)

5. Về  xe của CBVC, HSSV đến dự lễ Khai giảng : CBVC, HSSV không được để xe đạp, xe máy, xe ô tô ở khu vực đường từ cổng chính đến nhà Đa năng và đường từ Trạm y tế đến đầu Hội trường 900 chỗ.

6. Trong quá trình diễn tra Lễ khai giảng CBVC, HSSV dự phải nghiêm túc, không được nói chuyện riêng, không sử điện thoại và không đi lại trong hội trường.

Yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBVC, HSSV nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);

- Lưu: VT, TCCB.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Nguyễn Đức Long

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (danh-sach-cbvc-du-le-khai-giang-2017-2018.xls)danh-sach-cbvc-du-le-khai-giang-2017-2018.xls95 Kb
Download this file (so-do-cho-ngoi.doc)so-do-cho-ngoi.doc143 Kb
Download this file (thong-bao.doc)thong-bao.doc39 Kb
 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter